Một fan gửi tiết kiệm(2) triệu đ tính ra hàng tháng được lãi (11, 200đ). Hỏi bạn ấy đang gửi tiết kiệm với lãi vay bao nhiêu tỷ lệ một tháng?
Bạn đang xem: Bài 165 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Muốn search tỉ số phần trăm của nhì số (a)và (b)ta lấy(a)nhân với(100)rồi chia cho(b)và viết kí hiệu(\%)vào kết quả:(dfraca . 100b \%.)

Bài giải:

Người đó đã gửi tiết kiệm ngân sách với lãi vay là:

(dfrac11 , 200 . 1002 , 000, 000\% = 0,56\%)

Vậy lãi vay một tháng là(0,56\%)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6 khác • Giải bài bác 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang đến phân... • Giải bài xích 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{7... • Giải bài 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những số đo thời... • Giải bài xích 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đối chiếu hai phân số:(a) ,,... • Giải bài bác 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các phân số sau đây... • Giải bài 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm phân... • Giải bài bác 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài xích 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một cửa ngõ hàng... • Giải bài xích 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 lúc trả tiền tải một... • Giải bài bác 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một bạn gửi tiết... • Giải bài bác 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 học tập kì I số học sinh... • Giải bài xích 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Đố em lập...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6
• Giải bài 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 46 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 46 Trang 24 Sgk Môn Toán Lớp 6 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số