Giải bài bác 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Một siêu thị bán 456,5m vải tất cả hai loại: vải vóc hoa với vải trăng. Biết số vài hoa bằng 78,25% số vài ba trắng. Tính số mét vải từng loại.
Bạn đang xem: Bài 163 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Đề bài

Một siêu thị bán 356,5m vải gồm hai loại: vải vóc hoa và vải trắng. Biết số vải hoa bởi 78,25% số vải trắng. Tính số mét vải mỗi loại.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Toán lớp 6: Phép cùng phân số. Tính chất cơ bạn dạng của phép cộng phân số


Toán lớp 6: Phép nhân phân số - tính chất cơ phiên bản của phép nhân phân số


Toán lớp 6: láo lếu số. Số thập phân. Phần trăm


Ôn tập chương 3


Bài 13: láo số. Số thập phân. Phần trăm


Toán lớp 6: so sánh phân số


Toán lớp 6: Tia phân giác của một góc


Tải sách tham khảo


*

Nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 19,6K
*

Trọn cuốn sách giáo khoa toán 6 tập 1,2


Tải về· 19,1K
*

100 đề luyện thi học tập sinh xuất sắc môn toán lớp 6 gồm đáp án


Tải về· 16,8K
*

Toán nâng cấp và những chuyên đề toán 6


Tải về· 16,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 1


Tải về· 15,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 2


Tải về· 13,6K

13 siêng đề nâng cấp phát triển bồi dưỡng học sinh xuất sắc toán 6


Tải về· 13,1K

Nâng cao và cải cách và phát triển toán 6 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 11,4K

Bài giải liên quan


Bài 154 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 155 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 156 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 157 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 158 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 159 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 160 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 161 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 165 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 166 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Bài học tập liên quan


Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
Bài 2. Phân số bằng nhau
Bài 3. đặc thù cơ bạn dạng của phân số
Bài 4. Rút gọn gàng phân số
Bài 5. Quy đồng mẫu mã số nhiều phân số
Bài 6. So sánh phân số
Bài 7. Phép cộng phân số
Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Bài 9. Phép trừ phân số
Bài 10. Phép nhân phân số
Bài 11. đặc điểm cơ bản của phép nhân phân số
Bài 12. Phép chia phân số
Bài 13. Láo số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14. Tìm cực hiếm phân số của một vài cho trước
Bài 15. Tìm một trong những biết cực hiếm một phân số của nó
Bài 16. Tìm tỉ số của nhị số
Bài 17. Biểu vật dụng phần trăm
Ôn tập chương III: Phân số
Ôn tập cuối năm phần Số học tập - Toán học tập 6
Đề kiểm soát 15 phút - Chương 3 - Đại số 6
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 6

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Bài 42,43,44, 45,46 Trang 26, 27 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 26 Kết Nối Tri Thức

Từ khóa

bài 163 trang 65 sgk toán 6 tập 2