( displaystyle B = 1,4.15 over 49 - left( 4 over 5 + 2 over 3 ight):21 over 5)
Bạn đang xem: Bài 161 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Toán lớp 6: Phép cùng phân số. Tính chất cơ phiên bản của phép cộng phân số


Toán lớp 6: Phép nhân phân số - tính chất cơ phiên bản của phép nhân phân số


Toán lớp 6: lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm


Ôn tập chương 3


Bài 13: lếu số. Số thập phân. Phần trăm


Toán lớp 6: đối chiếu phân số


Toán lớp 6: Tia phân giác của một góc


Tải sách tham khảo


*

Nâng cao và cách tân và phát triển toán 6 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 19,6K
*

Trọn cuốn sách giáo khoa toán 6 tập 1,2


Tải về· 19,1K
*

100 đề luyện thi học tập sinh giỏi môn toán lớp 6 có đáp án


Tải về· 16,8K
*

Toán nâng cao và các chuyên đề toán 6


Tải về· 16,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 1


Tải về· 15,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 2


Tải về· 13,6K

13 chuyên đề nâng cao phát triển bồi dưỡng học sinh xuất sắc toán 6


Tải về· 13,1K

Nâng cao và cách tân và phát triển toán 6 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 11,4K

Bài giải liên quan


Bài 154 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 155 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 156 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 157 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 158 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 159 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 160 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 161 trang 64 SGK Toán 6 tập 2
Bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 165 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 166 trang 65 SGK Toán 6 tập 2
Bài 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Bài học tập liên quan


Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
Bài 2. Phân số bằng nhau
Bài 3. Tính chất cơ phiên bản của phân số
Bài 4. Rút gọn phân số
Bài 5. Quy đồng mẫu số những phân số
Bài 6. So sánh phân số
Bài 7. Phép cộng phân số
Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cùng phân số
Bài 9. Phép trừ phân số
Bài 10. Phép nhân phân số
Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Bài 12. Phép chia phân số
Bài 13. Lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14. Tìm quý giá phân số của một số trong những cho trước
Bài 15. Tìm một vài biết quý giá một phân số của nó
Bài 16. Kiếm tìm tỉ số của nhị số
Bài 17. Biểu thứ phần trăm
Ôn tập chương III: Phân số
Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán học tập 6
Đề khám nghiệm 15 phút - Chương 3 - Đại số 6
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 6

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán, Toán Lớp 5 Trang 19

Từ khóa