Quy đồng chủng loại thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu so với một phân thức để tìm mẫu mã thức chung thuận lợi hơn):


Quy đồng chủng loại thức các phân thức sau (có thể vận dụng quy tắc thay đổi dấu so với một phân thức để tìm chủng loại thức chung thuận lợi hơn):


LG a.

Bạn đang xem: Bài 16 sgk toán 8 tập 1

( dfrac4x^2-3x+5x^3-1,dfrac1-2xx^2+x+1,-2),

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc đổi dấu.

- ao ước quy đồng mẫu mã thức nhiều phân thức ta hoàn toàn có thể làm như sau:

+ Phân tích những mẫu thức thành nhân tử rồi tìm chủng loại thức chung.

+ tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu mã thức.

+ Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Tìm mẫu thức chung:

(x^3 - 1 = left( x - 1 ight)(x^2 + m x + 1))

Nên mẫu thức chung là: (left( x - 1 ight)(x^2 + m x + 1))

Nhân tử phụ thứ nhất là (1)

Nhân tử phụ thứ hai là ((x-1))

Nhân tử phụ thứ tía là (left( x - 1 ight)(x^2 + m x + 1))

Quy đồng:

( dfrac4x^2-3x+5x^3-1=dfrac4x^2-3x+5(x-1)(x^2+x+1))

( dfrac1-2xx^2+x+1=dfrac(x-1)(1-2x)(x-1)(x^2+x+1))

(-2 = dfrac-2(x^3-1)(x-1)(x^2+x+1))


LG b.

( dfrac10x+2,dfrac52x-4,dfrac16-3x)

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc đổi dấu.

- ý muốn quy đồng mẫu mã thức các phân thức ta hoàn toàn có thể làm như sau:

+ Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu mã thức chung.

+ tra cứu nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.

+ Nhân cả tử và mẫu của từng phân thức cùng với nhân tử phụ tương ứng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tìm chủng loại thức chung:

(x+ 2=x+2)

(2x - 4 = 2(x - 2))

(6 - 3x = 3(2 - x) = -3(x -2))

Mẫu thức phổ biến là: (6(x - 2)(x + 2))

Nhân tử phụ trước tiên là (6(x-2))

Nhân tử phụ sản phẩm công nghệ hai là (3(x+2))

Nhân tử phụ thứ bố là (-2(x+2))

Quy đồng:

( dfrac10x+2= dfrac10.6.(x-2)6(x-2)(x+2))(,=dfrac60(x-2)6(x-2)(x+2))

( dfrac52x-4=dfrac52(x-2))(,=dfrac5.3(x+2)2(x-2).3(x+2))(=dfrac15(x+2)6(x-2)(x+2))

( dfrac16-3x=dfrac1-3(x-2))(,=dfrac-2(x+2)-3(x-2).

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Debugger Là Gì ? Những Phương Pháp Debug Hiệu Quả

<-2(x+2)>)(=dfrac-2(x+2)6(x-2)(x+2))

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 239 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.