Hai đội người công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I buộc phải trồng (8) cây, mỗi công nhân đội II bắt buộc trồng (9) cây. Tính số cây mỗi đội bắt buộc trồng, hiểu được số cây đó trong khoảng từ (100) mang đến (200). 
Bạn đang xem: Bài 158 trang 60 sgk toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Đưa về việc tìm BC của 8 cùng 9 trải qua tìm BCNN của chúng

Muốn tra cứu BCNN của hai hay những số lớn hơn 1, ta triển khai ba bước sau:

Bước 1: so với mỗi số ra quá số nguyên tố 

Bước 2: chọn ra các thừa số nguyên tố bình thường và riêng.

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích chính là BCNN bắt buộc tìm.


Lời giải bỏ ra tiết

Giả sử mỗi đội yêu cầu trồng (x) cây ((100

*
Bình luận
*
chia sẻXem thêm: Toán Lớp 5 Trang 70 Luyện Tập, Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 70 Sgk Toán 5

Bài tiếp theo
*