Hướng dẫn giải bài xích Ôn tập chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Câu chữ giải bài xích ôn tập chương III: giải bài 154 155 156 157 158 159 160 161 trang 64 sgk toán 6 tập 2 bao hàm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần số học bao gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 154 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

Trước khi đi vào giải bài bác ôn tập chương III: giải bài xích 154 155 156 157 158 159 160 161 trang 64 sgk toán 6 tập 2, họ hãy ôn lại con kiến thức của những bài trước:

1. Bài xích §1. Không ngừng mở rộng khái niệm về phân số

2. Bài bác §2. Phân số bằng nhau

3. Bài bác §3. đặc thù cơ phiên bản của phân số.

4. Bài bác §4. Rút gọn gàng phân số

5. Bài bác §5. Quy đồng mẫu số những phân số

6. Bài bác §6. đối chiếu phân số

7. Bài §7. Phép cùng phân số

8. Bài bác §8. Tính chất cơ bản của phép cùng phân số

9. Bài xích §9. Phép trừ phân số

10. Bài §10. Phép nhân phân số

11. Bài bác §11. đặc điểm cơ phiên bản của phép nhân phân số

12. Bài §12. Phép phân chia phân số

13. Bài bác §13. Lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm

14. Bài bác §14. Tìm quý hiếm phân số của một vài cho trước

15. Bài §15. Tìm một vài biết giá trị một phân số của nó

16. Bài xích §16. Search tỉ số của hai số

17. Bài xích §17. Biểu đồ vật phần trăm

Một số bảng tổng kết chương III

*
Một số bảng tổng kết chương III

Dưới đấy là giải bài xích ôn tập chương III: giải bài 154 155 156 157 158 159 160 161 trang 64 sgk toán 6 tập 2. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

movingthenationforward.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 154 155 156 157 158 159 160 161 trang 64 sgk toán 6 tập 2 của bài ôn tập chương III từ bài §1 không ngừng mở rộng khái niệm về phân số đến bài bác §17 Biểu thứ phần trăm trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài bác 154 155 156 157 158 159 160 161 trang 64 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 154 trang 64 sgk Toán 6 tập 2

Cho phân số (x over 3) . Với cái giá trị nguyên nào của x thì ta có:

a) (x over 3

2. Giải bài bác 155 trang 64 sgk Toán 6 tập 2

Điền số phù hợp vào ô vuông:

( – 12 over 16 = – 6 over ldots = ldots over – 12 = 21 over ldots )

Bài giải:

( – 12 over 16 = – 6 over 8 = 9 over – 12 = 21 over 28)

3. Giải bài xích 156 trang 64 sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn:

a) (7.25 – 49 over 7.24 + 21)

b) (2.left( – 13 ight).9.10 over left( – 3 ight).4.left( – 5 ight).26)

Bài giải:

a) đối chiếu thành các thừa số chung, rồi rút chúng ra bên ngoài dấu ngoặc, sau đó rút gọn ta có:

(7.25 – 49 over 7.24 + 21 = 7(25 – 7) over 7(24 + 3) = 18 over 27 = 2 over 3)

b) Phân tích một số trong những thành tích các số, tiếp nối rút gọn những số tương tự nhau làm việc tử và chủng loại ta có:

(2.left( – 13 ight).9.10 over left( – 3 ight).4.left( – 5 ight).26 = 2( – 13).3.3.2.5 over ( – 3).2.2( – 5).13.2 = – 3 over 2)

4. Giải bài bác 157 trang 64 sgk Toán 6 tập 2

Viết các số đo thời gian tiếp sau đây với đơn vị chức năng là giờ?

15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút.

(Vídụ: 6 phút = (6 over 60h = 1 over 10h = 0,1h)) .

Xem thêm: Giải Bài 71 Trang 37 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 71 Trang 37

Bài giải:

a) 15 phút = (15 over 60h = 1 over 4h = 0,25h)

b) 45 phút = (45 over 60h = 3 over 4h = 0,75h)

c) 78 phút = (78 over 60h = 13 over 10h = 1,3h)

d) 150 phút = (150 over 60h = 5 over 2h = 2,5h)

5. Giải bài bác 158 trang 64 sgk Toán 6 tập 2

So sánh hai phân số :

a) (3 over 4) và ( – 1 over – 4)

b) (15 over 17) và (25 over 27)

Bài giải:

a) ( – 1 over – 4 = 1 over 4 > 0) đề xuất (3 over – 4

6. Giải bài bác 159 trang 64 sgk Toán 6 tập 2

Các phân số dưới đây được thu xếp theo một quy luật. Hãy quy đồng mẫu những phân số để tìm quy cơ chế đó rồi điền tiếp vào chố trống một phân số đam mê hợp:

a) (1 over 6,1 over 3,1 over 2, ldots )

b) (1 over 8,5 over 24,7 over 24, ldots )

c) (1 over 5,1 over 4,3 over 10, ldots )

d) (4 over 15,3 over 10,1 over 3, ldots )

Bài giải:

a) (1 over 6,2 over 6,3 over 6,4 over 6)

b) (3 over 24,5 over 24,7 over 24,9 over 24)

c) (4 over 20,5 over 20,6 over 20,7 over 20)

d) (8 over 30,9 over 30,10 over 30,11 over 30)

7. Giải bài bác 160 trang 64 sgk Toán 6 tập 2

Tìm phân số (a over b) bằng phân số (18 over 27), hiểu được ƯCLN (a,b)= 13.

Bài giải:

Trước hết ta gửi (18 over 27) về phân số buổi tối giảm. Ta có: (18 over 27 = 2 over 3)

Vậy phân số bắt buộc tìm là:

(2.13 over 3.13 = 26 over 39)

8. Giải bài 161 trang 64 sgk Toán 6 tập 2

Tính quý giá của biểu thức:

(A = – 1,6:left( 1 + 2 over 3 ight))

(B = 1,4.15 over 49 – left( 4 over 5 + 2 over 3 ight):21 over 5)

Bài giải:

(A = – 1,6:left( 1 + 2 over 3 ight) = – 16 over 10:5 over 3 = – 8 over 5.3 over 5 = – 24 over 25)

(B = 1,4.15 over 49 – left( 4 over 5 + 2 over 3 ight):21 over 5 = 14 over 10.15 over 49 – left( 12 + 10 over 15 ight):11 over 5)

( = 3 over 7 – 22 over 15.5 over 11 = 3 over 7 – 2 over 3 = 9 – 14 over 21 = – 5 over 21)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài bác 154 155 156 157 158 159 160 161 trang 64 sgk toán 6 tập 2!