Giải bài bác 151 trang 61 SGK Toán 6 tập 2. ý muốn đổ bê tông, fan ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cat và 6 tạ sỏi.

Bạn đang xem: Bài 151 trang 61 sgk toán 6 tập 2


Đề bài

Muốn đổ bê tông, tín đồ ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ mèo và 6 tạ sỏi.

a) Tính tỉ số tỷ lệ từng nguyên tố của bê tông.

Xem thêm: Bài 10 Trang 75 Sgk Toán 6 Tập 2 : Góc, Giải Bài 10 Trang 75

b) Dựng biểu vật dụng ô vuông biểu diễn những tỉ số tỷ lệ đó. 


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Muốn search tỉ số phần trăm của hai số a cùng b, ta nhân a cùng với 100 rồi phân tách cho b cùng viết kí hiệu phần trăm vào hiệu quả : (dfraca.100b) %.


Lời giải chi tiết

a) Ta có: tổng = xi-măng + cat + sỏi ( displaystyle = 1 + 2 + 6 = 9)

- Tỉ lệ tỷ lệ của xi măng = (xi măng . 100 / tổng) % ( displaystyle = 1.100 over 9 \% = 11,11\% )

- Tỉ lệ phần trăm của cát = (cát . 100 / tổng) % ( displaystyle =left( 2.100 over 9 ight)\% = 22,22\% )

- Tỉ lệ xác suất của sỏi = (sỏi . 100 / tổng) % ( displaystyle =left( 6.100 over 9 ight)\% = 66,67\% )

b) Biểu đồ dùng ô vuông: 

*


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 151 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 movingthenationforward.com"