Giải bài xích tập trang 67 bài bác 3 đặc thù đường phân giác của tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 15: Tính x vào hình 24 và làm cho tròn tác dụng đến chữ số thập phân thứ nhất...

Bạn đang xem: Bài 15 trang 67 sgk toán 8 tập 2


Bài 15 trang 67 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tính x vào hình 24 và có tác dụng tròn công dụng đến chữ số thập phân sản phẩm nhất.

Giải:

a) AD là tia phân giác của ∆ABC nên 

 

(fracBDAB) = (fracDCAC) => DC = (fracBD.ACAB) = (frac3,5.7,24,5)

=> x = 5,6

b) PQ là đường phân giác của ∆PMN nên (fracMQMP) = (fracNQNP) 

Hay (fracMP6,2) = (fracx8,7)

Áp dụng tính chất của tỉ trọng thức:

=> (fracx8,7) = (fracMP6,2) = (fracx + MQ8,7+ 6,2) = (frac12,514,9)

=> x≈ 7,3

Bài 16 trang 67 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC bao gồm độ dài những cạnh AB= m, AC= n cùng AD là đường phân giác. Chứng tỏ rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và mặc tích tam giác ACD bằng (fracmn).

Giải:

Kẻ AH ⊥ BC 

Ta có: 

SABD = (frac12)AH.BD

SADC  = (frac12)AH.DC

=>(fracS_SBDS_ADC) = (fracfrac12AH.BDfrac12AH.DC) = (fracBDDC)

Mặt khác: AD là đường phân giác của ∆ABC

=> (fracBDDC)= (fracABAC) = (fracmn).

Xem thêm: Giải Khuyến Khích Tiếng Anh Là Gì, Hỏi Về Các Hạng Mục Giải Trong Tiếng Anh

Vậy (fracS_SBDS_ADC) = (fracmn)

Bài 17 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC với mặt đường trung đường AM. Tia phân giác của góc AMB giảm cạnh AB nghỉ ngơi D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC sống E. Chứng minh rằng DE // BC(h25)

Giải:

Ta tất cả MD là đường phân giác của tam giác ABM

=> (fracADBD) = (fracAMBM) (1)

ME là con đường phân giác của tam giác ACM

=> (fracAECE) = (fracAMMC) (2)

Mà MB = MC( AM là đường trung tuyến)

=> (fracAMBM) = (fracAMMC) (3)

từ 1,2,3 => (fracADBD) = (fracAECE) => DE // BC( Định lí Talet đảo)

Bài 18 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC bao gồm AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Giải:

AE là mặt đường phân giác của tam giác ABC nên 

(fracAEAB) = (fracECAC) 

Áp dụng đặc điểm tỉ lệ thức

(fracAEAB) = (fracECAC) = (fracEB+ECAB+AC)= (fracBCAB+AC)