a) Ta có:(2x + 6 = 2 (x + 3); ,, x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3))Suy ra(MTC = 2(x + 3)(x - 3))Khi đó:(dfrac52x + 6 = dfrac5.(x - 3)2(x + 3)(x - 3) )(dfrac3x^2 - 9 = dfrac3.22(x + 3)(x - 3) = dfrac62(x + 3)(x - 3))

b) Ta có:(x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2; ,, 3x^2 - 12x= 3x(x - 4))Suy ra(MTC = 3x(x - 4)^2)Khi đó:(dfrac2xx^2-8x + 16 = dfrac2x.3x(x - 4)^2.3x = dfrac6x^23x(x - 4)^2)

(dfracx3x^2 - 12x= dfracx.(x - 4)3x(x - 4)(x - 4) = dfracx(x - 4)3x(x - 4)^2) 
Bạn đang xem: Bài 15 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Xem video clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức khác • Giải bài 14 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Quy đồng chủng loại thức các... • Giải bài bác 15 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Quy đồng mẫu thức các... • Giải bài 16 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Quy đồng mẫu mã thức các... • Giải bài bác 17 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Mang đến hai phân...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học tập 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 4: Quy đồng chủng loại thức nhiều phân thức
• Giải bài bác 14 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 15 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 16 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 17 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Phân Biệt Displayport Là Gì ? Có Tính Năng Gì? Phân Biệt Hdmi Và Displayport

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12