Trên một bạn dạng đồ vẽ kỹ thuật có xác suất xích (1 : 125), chiều lâu năm của một chiếc máy bay Bô-inh (Boeing)(747) là (56,408 cm). Tính chiều lâu năm thật của chiếc máy bay đó.
Bạn đang xem: Bài 146 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Vì tỉ lệ xích = chiều nhiều năm trên bản đồ : chiều nhiều năm thực tế

Nên: Chiều nhiều năm thực tế= chiều lâu năm trên bản đồ:tỉ lệ xích

Bài giải:

Chiều lâu năm thật của máy bay Bô-inh(747)là:

(56,408 : dfrac1125 = 7051 , (cm))

(7051cm = 70,51m)

Vậy chiều dài thật của dòng sản phẩm bayBô-inh(747)là(70,51m)


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 16: kiếm tìm tỉ số của nhị số - luyện tập trang 59 khác • Giải bài xích 137 trang 57 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính tỉ số... • Giải bài bác 138 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Ta hoàn toàn có thể đưa tỉ số... • Giải bài bác 139 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tỉ số của hai... • Giải bài xích 140 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chuột nặng rộng voi... • Giải bài xích 141 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tỉ số của nhì số... • Giải bài xích 142 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi nói tới vàng ba... • Giải bài xích 143 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong(40kg) nước... • Giải bài 144 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Biết tỉ số phần trăm... • Giải bài 145 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm tỉ lệ xích của... • Giải bài bác 146 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trên một phiên bản đồ vẽ... • Giải bài 147 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 ước Mỹ Thuận nối hai... • Giải bài 148 trang 60 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Sử dụng máy tính xách tay bỏ...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 16: tìm kiếm tỉ số của hai số - luyện tập trang 59
• Giải bài xích 137 trang 57 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 138 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 139 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 140 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 141 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 142 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 143 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 144 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 145 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 146 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 147 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 148 trang 60 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 26 Trang 16 Sgk Toán 6 Tập 2 6 Trang 16, Giải Bài 24, 25, 26, 27 Trang 16 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số