Bước 2: Lập biểu thức biểu diễntích của hai số sau to hơn tích của nhì số đầu là(192.)

Gọi(3) số chẵn tiếp tục là(a;, a + 2;, a + 4 ,,(a ≥ 0;, a in N))Ta có:((a + 2)( a + 4) - a(a + 2) = 192)(Leftrightarrow a^2 + 4a + 2a + 8 - a^2 - 2a = 192)(Leftrightarrow 4a = 192 - 8 = 184)( Leftrightarrow a = 46)Vậy(3) số kia là(46;, 48;, 50.)

Lưu ý:

Muốn nhân một nhiều thức cùng với một nhiều thức, ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức cơ rồi cộng những tích cùng với nhau.
Bạn đang xem: Bài 14 trang 9 sgk toán 8 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập rèn luyện (trang 8-9) khác • Giải bài 10 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 tiến hành phép... • Giải bài xích 11 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 chứng minh rằng giá... • Giải bài xích 12 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài bác 13 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 14 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 Tìm bố số tự nhiên... • Giải bài xích 15 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 có tác dụng tính...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học 8
bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 8-9)
• Giải bài 10 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 11 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 12 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 13 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 14 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 15 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài 3 Trang 167( Ôn Tập Về Hình Học, Toán Lớp 5 Trang 88

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12