Tỉ số của hai số(a) và(b) rất có thể viết là (dfracab). Biện pháp viết này còn có khác gì biện pháp viết phân số (dfracab) không? mang đến ví dụ.
Bạn đang xem: Bài 139 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Hai giải pháp viết trên có khác nhau ở chỗ:

+)(dfracab)gọi là phân số nếu(a, , b in mathbbZ, , b eq 0)

+)(dfracab)là tỉ số của nhị số(a)và(b)với(a),(b)có thể là số nguyên, phân số, láo số, số thập phân,... ((b eq 0))

Ví dụ:

(dfrac18)là phân số, cũng chính là tỉ số của nhì số

(dfrac0,255)là tỉ số của nhị số nhưng chưa hẳn là phân số (vì tử số là số thập phân)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 16: tìm kiếm tỉ số của hai số - rèn luyện trang 59 khác • Giải bài xích 137 trang 57 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính tỉ số... • Giải bài xích 138 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Ta rất có thể đưa tỉ số... • Giải bài bác 139 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tỉ số của hai... • Giải bài bác 140 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chuột nặng hơn voi... • Giải bài 141 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tỉ số của hai số... • Giải bài xích 142 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi nói đến vàng ba... • Giải bài xích 143 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong(40kg) nước... • Giải bài xích 144 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Biết tỉ số phần trăm... • Giải bài xích 145 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tra cứu tỉ lệ xích của... • Giải bài 146 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trên một bạn dạng đồ vẽ... • Giải bài xích 147 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cầu Mỹ Thuận nối hai... • Giải bài xích 148 trang 60 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Sử dụng máy tính bỏ...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 16: tra cứu tỉ số của hai số - luyện tập trang 59
• Giải bài 137 trang 57 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 138 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 139 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 140 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 141 trang 58 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 142 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 143 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 144 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 145 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 146 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 147 trang 59 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 148 trang 60 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Bài Tập Về Phân Số Lớp 5 - Bài Tập Ôn Tập Về Phân Số Lớp 5

Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số