Để làm cho món "dừa kho thịt" ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt cha chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba rọi và lượng đường theo lắp thêm tự bằng(dfrac23) và(5\%) lượng cùi dừa. Ví như có(0,8kg) thịt ba rọi thì phải cần từng nào kilôgam cùi dừa, từng nào kilôgam đường?
Bạn đang xem: Bài 133 trang 55 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Bước 1: search lượng cùi dừa biết(dfrac23)của nóthì bằng(0,8kg)

Bước 2: tra cứu lượng con đường biết lượng mặt đường bằng(5\%)lượngcùi dừa

Bài giải:

Lượng cùi dừa cần có là:

(0,8 : dfrac23 = 1,2 , (kg))

Lượng đường cần có là:

(1,2 . 5\% = 1,2 . dfrac5100 = 0,06 , (kg))

Đápsố:(1,2kg)cùi dừa

(0,06kg)đường


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 15: Tìm một số biết giá trị phân số của nó - luyện tập trang 55 khác • Giải bài bác 126 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tra cứu một số,... • Giải bài 127 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Biết rằng(13,32 .... • Giải bài bác 128 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 vào đậu black nấu... • Giải bài bác 129 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 vào sữa... • Giải bài 130 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Đố em kiếm tìm được... • Giải bài bác 131 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 (75\%)một mảnh... • Giải bài bác 132 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài xích 133 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Để có tác dụng món "dừa kho... • Giải bài 134 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Sử dụng máy tính xách tay bỏ... • Giải bài xích 135 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một xí nghiệp sản xuất đã... • Giải bài xích 136 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: (Theo một bài xích toán...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 15: Tìm một trong những biết quý giá phân số của chính nó - luyện tập trang 55
• Giải bài xích 126 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 127 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 128 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 129 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 130 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 131 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 132 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 133 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 134 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 135 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 136 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: 3 Dạng Toán Lớp 5 Tỉ Số Phần Trăm, Giải Toán Lớp 5 Trang 74 Sgk, Bài 1, 2, 3

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số