(eginalign a) ,, 2dfrac23 . X + 8dfrac23 &= 3dfrac13 \ dfrac83 . X + dfrac263 &= dfrac103 \ dfrac83.x &= dfrac103 - dfrac263 \ dfrac83 . X &= dfrac-163 \ x &= dfrac-163 : dfrac83 \ x &= dfrac-163 . dfrac38 \ x &= -2 endalign )

(eginalign b) ,, 3dfrac27 . X - dfrac18 &= 2dfrac34 \ dfrac237 . X - dfrac18 &= dfrac114 \ dfrac237 . X &= dfrac114 + dfrac18 \ dfrac237 . X &= dfrac238 \ x &= dfrac238 : dfrac237 \ x &= dfrac238 . dfrac723 \ x &= dfrac78 endalign)
Bạn đang xem: Bài 132 trang 55 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 15: Tìm một số biết cực hiếm phân số của chính nó - luyện tập trang 55 khác • Giải bài xích 126 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm một số,... • Giải bài xích 127 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Biết rằng(13,32 .... • Giải bài xích 128 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong đậu đen nấu... • Giải bài xích 129 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 vào sữa... • Giải bài bác 130 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Đố em tìm được... • Giải bài 131 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 (75\%)một mảnh... • Giải bài 132 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài 133 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Để có tác dụng món "dừa kho... • Giải bài bác 134 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Sử dụng máy tính xách tay bỏ... • Giải bài xích 135 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một xí nghiệp sản xuất đã... • Giải bài bác 136 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: (Theo một bài xích toán...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 15: Tìm một số biết cực hiếm phân số của nó - luyện tập trang 55
• Giải bài 126 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 127 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 128 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 129 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 130 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 131 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 132 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 133 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 134 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 135 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 136 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 64, 65 Luyện Tập, Luyện Tập Trang 64 Giải Toán Lớp 5 Trang 64, 65

Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số