Cho hình thang cân(ABCD ,,(AB//CD), ,E) là giao điểm của hai tuyến phố chéo. Chứng minh rằng(EA = EB,, EC = ED.)
Bạn đang xem: Bài 13 trang 74 sgk toán 8 tập 1

*

Do(ABCD) là hình thang cân nặng nên: (AD = BC) (AC = BD) (widehatC = widehatD)Xét nhị tam giác(ADC) và(BCD,) ta có: (AD = BC)(giả thiết) (AC = BD)(giả thiết) (DC)cạnh chungNên(ΔADC = ΔBCD) (c.c.c)(Rightarrow widehatACD = widehatBDC)(cặp góc tương ứng)Do kia tam giác(ECD) cân nặng tại(E,) nên(EC = ED)Ta lại có:(AC = BD) suy ra(EA = EB)

Lưu ý: Ngoài cách triệu chứng minh(ΔADC = ΔBCD) (c.c.c) ta còn hoàn toàn có thể chứng minh(ΔADC = ΔBCD) (c.g.c) như sau:(AD = BC, ,, widehatC = widehatD, ,, DC)chung

 


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 3: Hình thang cân nặng khác • Giải bài bác 11 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính độ dài các cạnh... • Giải bài xích 12 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình thang... • Giải bài xích 13 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình thang... • Giải bài bác 14 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Trong những tứ... • Giải bài 15 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho tam giác(ABC)...


Xem thêm: Giải Bài 56 Trang 31 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Sgk Toán 6 Tập 2: Bài Tập 56 Trang 31

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học tập 8