Giải bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích những số sau ra vượt số nguyên tố rồi cho thấy thêm mỗi số đó phân tách hết cho
Bạn đang xem: Bài 127 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Đề bài

Phân tích những số sau ra thừa số yếu tắc rồi cho biết thêm mỗi số đó chia hết cho những số nguyên tố như thế nào ?

a) (225); b) (1800);

c) (1050); d) (3060).


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

a) 

*

(225 = 3^2.5^2) chia hết cho (3) và (5);

b)

*

(1800 = 2^3.3^2.5^2) phân chia hết cho (2, 3, 5);

c)

*

 (1050 = 2 . 3 . 5^2. 7) phân chia hết mang lại (2, 3, 5, 7);

d)

*

(3060 = 2^2.3^2.5.17) chia hết đến (2, 3, 5, 17). 
Xem thêm: Giải Bài 1,2,3 Trang 141 Toán 5 Tiết 132: Quãng Đường, Toán Lớp 5 Trang 141 Quãng Đường

Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1 movingthenationforward.com"