Giải bài xích 125 trang 53 SGK Toán 6 tập 2. Cha bạn Lan gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 1 triệu đồng tại một bank theo thể thức “có kì hạn 12 tháng” với lãi suất 0,58% một tháng
Bạn đang xem: Bài 125 trang 53 sgk toán 6 tập 2

Đề bài

Bố các bạn Lan gửi tiết kiệm chi phí 1 triệu đồng tại một bank theo thể thức “có kì hạn 12 tháng” với lãi suất 0,58% một tháng (tiền lãi một tháng bởi 0,58% số tiền gửi ban đầu và sau 12 tháng new được rước lãi). Hỏi hết thời hạn 12 mon ấy, ba bạn kéo ra cả vốn lẫn lãi được bao nhiêu? 


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Muốn tìm kiếm (dfracmn) của số b cho trước, ta tính (b.dfracmn), (left( m,n in N,n e 0 ight)) 


Lời giải chi tiết

Tiền lãi vào một tháng của số chi phí gửi ban sơ là:

(0,58 \% . 1000000 )(displaystyle =0,58 over 100. 1000000 = 5800) (đồng)

Tiền lãi của 12 mon là: 

(5800 . 12 = 69600) (đồng) 

Tiền vốn lẫn lãi sau 12 tháng là:

(1000000 + 69600 = 1069600) (đồng) 
Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 139 Trang 56 Sgk Toán 6 Tập 1 39 Trang 56 Sgk Toán 6 Tập 1

Mẹo search đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 125 trang 53 SGK Toán 6 tập 2 movingthenationforward.com"