Hướng dẫn giải bài xích §15. Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố, chương I – Ôn tập và té túc về số trường đoản cú nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài bác giải bài bác 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 125 trang 50 sgk toán 6 tập 1


Lý thuyết

1. So với một quá số ra số nhân tố là gì?

Ví dụ: Viết số 300 bên dưới dạng một tích của nhiều thừa số to hơn 1, với mỗi thừa số lại làm vậy nên (nếu tất cả thể)?

Chẳng hạng có tác dụng như sau:

$300 = 6 .50 = 2 . 3 . 2 . 25 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5$

$300 = 3. 100 = 3. 10 .10 = 3. 2 . 5 . 2 . 5$

$300 = 3 . 100 = 3. 4 . 25 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5$

Các số 2, 3, 5 là các số nguyên tố. Ta bảo rằng 300 đã làm được phân tích ra vượt số nguyên tố.

( Rightarrow ) Phân tích một số trong những tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số thành phần là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

Chú ý:

– Dạng so sánh ra thừa số nhân tố của mỗi số yếu tố là bao gồm viết số đó.


– phần nhiều hợp số đa số phân tích được ra thừa số nguyên tố.

2. Cách phân tích một trong những thừa số nguyên tố

Ta còn có thể tích số 300 ra vượt số yếu tắc “theo cột dọc”:

*

Do đó $300 = 2 .2.3.5.5$

Viết gọn bằng luỹ thừa, ta được: (300 = 2^2.3.5^2)

(Trong giải pháp phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta hay viết các ước yếu tắc theo đồ vật tự từ bé dại đến lớn.)

Nhận xét: cho dù phân tích một trong những ra vượt số nguyên tố bằng phương pháp nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả.

Ví dụ: Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố:

a. 120; b. 900 c. 100 000


Bài giải:

a. (120 m = 2^3.3.5)

b. (900 = 2^2.3^2.5^2)

c. (100 m 000 = 10^5 = 2^5.5^5)

Ví dụ: Phân tích các số sau ra thừa số thành phần rồi cho thấy mỗi số đó chia hết cho những số nguyên tố nào?

a. 450 b. 2100


Bài giải:

a. (450 = 2.3^2.5^2). Số 450 phân tách hết cho những số yếu tố 2, 3, 5

b. (2100 = 2^2.3.5^2.7). Số 2100 phân chia hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5, 7.

Dưới đây là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

Trả lời câu hỏi 1 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích số $420$ ra thừa số nguyên tố.

Trả lời:


Ta có:

*

Do đó: $420 = 2 . 2 . 5 . 3 . 7$

Dưới đó là giải bài bác 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

movingthenationforward.com ra mắt với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần số học tập 6 kèm bài xích giải cụ thể bài 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1 của bài §15. Phân tích một số trong những ra quá số thành phần trong chương I – Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 125 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích những số sau ra quá số nguyên tố:

a) 60; b) 64; c) 285;


d) 1035; e) 400; g) 1000000.

Bài giải:

a) $60 = 2^2.3.5$

b) $64 = 2^6$

c) $285 = 3.5.19$

d) $1035 = 3^2.5.23$

e) $400 = 2^4.5^2$

g) $1000000 = 2^6.5^6$

2. Giải bài bác 126 trang 50 sgk Toán 6 tập 1


An phân tích những số $120, 306, 567$ ra vượt số nhân tố như sau:

$120 = 2 . 3 . 4 . 5$;

$306 = 2 . 3 . 51$;

$567 = $9^2$ . 7$.

An làm như trên bao gồm đúng không? Hãy sửa lại vào trường thích hợp An làm cho không đúng.

Bài giải:

An có tác dụng không đúng vì chưng chưa so với hết ra thừa số nguyên tố. Ở trên đây 4; 51; 9 chưa phải là những số nguyên tố.

Xem thêm: Luyện Tập 1 Trang 19 Toán 6 Tập 2 Trang 19, GiảI Bài 1 Trang 19 Sgk Toán 6 CáNh DiềU Tập 2

Kết quả so sánh đúng đề xuất là:

$120 = 2^3.3.5$

$306 = 2.3^2.17$

$567 = 3^4.7$

3. Giải bài bác 127 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích những số sau ra vượt số nhân tố rồi cho biết mỗi số đó phân tách hết cho những số nhân tố nào?

a) 225; b) 1800;

c) 1050; d) 3060.

Bài giải:

a) 225 = $3^2$ . $5^2$ phân chia hết cho $3 ,và, 5$

b) 1800 = $2^3$ . $3^2$ . $5^2$ phân tách hết mang đến $2; 3; 5$

c) 1050 = 2 . 3 . $5^2$ . 7 phân chia hết cho $2; 3; 5; 7$

d) 3060 = $2^2$ . $3^2$ . 5 . 17 chia hết mang đến $2; 3; 5; 17$

4. Giải bài 128 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Cho số a = $2^3$.$5^2$.11. Mỗi số $4; 8; 16; 11; 20$ có là ước của a tuyệt không?

Bài giải:

4 là một trong ước của a vày 4 là 1 trong những ước của $2^3$;

8 = $2^3$ là 1 trong ước của a;

16 chưa phải là mong của a;

11 là một ước của a;

20 cũng là mong của a vì đôi mươi = 4.5 là mong của $2^3$.$5^2$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài bác 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1!