- Để giải các phương trình chuyển được về (ax + b = 0) ta thường biến đổi phương trình như sau:

+ Quy đồng mẫu hai vế phương trình và khử mẫu.

Bạn đang xem: Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2

+ triển khai phép tính để vứt dấu ngoặc và chuyển vế những hạng tử để lấy phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ search nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải chi tiết:

( dfrac5x-23=dfrac5-3x2) 

( Leftrightarrow dfrac2left( 5x - 2 ight)6 = dfrac3left( 5 - 3x ight)6)

(⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x))

(⇔ 10x - 4 = 15 - 9x) 

(⇔ 10x + 9x = 15 + 4)

(⇔ 19x = 19)

( Leftrightarrow x = 19:19)

(⇔ x = 1)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất (x = 1).


LG b.

( dfrac10x+312=1+dfrac6+8x9)

Phương pháp giải:

- Để giải những phương trình chuyển được về (ax + b = 0) ta thường biến hóa phương trình như sau:

+ Quy đồng chủng loại hai vế phương trình và khử mẫu.

+ thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ tìm nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải đưa ra tiết:

( dfrac10x+312=1+dfrac6+8x9) 

(⇔ dfrac3(10x+3)36=dfrac3636 + dfrac4(6 + 8x)36)

(⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x)

(⇔ 30x - 32x = 60 - 9)

(⇔ -2x = 51)

(⇔ x = dfrac-512) 

(Leftrightarrow x= -25,5)

Vậy phương trình gồm nghiệm độc nhất (x = -25,5).


LG c.

 ( dfrac7x-16 + 2x = dfrac16 - x5); 

Phương pháp giải:

- Để giải các phương trình chuyển được về (ax + b = 0) ta thường đổi khác phương trình như sau:

+ Quy đồng chủng loại hai vế phương trình cùng khử mẫu.

+ tiến hành phép tính để quăng quật dấu ngoặc và chuyển vế những hạng tử để đưa phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ tìm nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải đưa ra tiết:

( dfrac7x-16 + 2x = dfrac16 - x5) 

( Leftrightarrow dfrac5.left( 7x - 1 ight)30 + dfrac30.2x30 = dfrac6.left( 16 - x ight)30)

( Leftrightarrow 5.left( 7x - 1 ight) + 60x = 6left( 16 - x ight))

( Leftrightarrow 35x - 5 + 60x = 96 - 6x)

(⇔ 95x -5 = 96 - 6x)

(⇔ 95x + 6x = 96 + 5)

(⇔ 101x = 101)

( Leftrightarrow x = 101:101)

(⇔ x = 1)

Vậy phương trình gồm nghiệm độc nhất (x = 1).


LG d.

(4(0,5 - 1,5x) = -dfrac5x-63)

Phương pháp giải:

- Để giải các phương trình gửi được về (ax + b = 0) ta thường biến đổi phương trình như sau:

+ Quy đồng mẫu hai vế phương trình và khử mẫu.

+ tiến hành phép tính để vứt dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

Xem thêm: Bài 76 Trang 39 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 76 Trang 39

+ tìm nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải chi tiết:

(4(0,5 - 1,5x) = -dfrac5x-63) 

 (⇔ 2 - 6x = -dfrac5x-63)

( Leftrightarrow dfrac3left( 2 - 6x ight)3 = - dfrac5x - 63)

(⇔ 3(2 - 6x)= - (5x-6))

( ⇔ 6 - 18x = -5x + 6)

( ⇔ -18x + 5x = 6-6)

( ⇔ -13x = 0)

( Leftrightarrow x = 0:( - 13))

( ⇔ x = 0)

Vậy phương trình tất cả nghiệm nhất (x = 0.)

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 428 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp movingthenationforward.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.