+) Ở câu c) và để được phân số mới bằng phân số vẫn cho vị mẫu số phân chia cho(5)nên tử số cũng phân chia cho(5)

+) Ở câu d) Tử số bắt đầu là(28), mong mỏi tìm số vào ô vuông làm việc mũi thương hiệu ta lấy(28 : 4), và ô trống ở chủng loại thì rước mẫu thuở đầu nhân với thương vừa tìm ở bước trên

Bài giải:

(a) ,, dfrac-36 = dfrac-3 : 36 : 3 = dfrac-12;)

(b) ,, dfrac27 = dfrac2.47.4 = dfrac828;)

(c) ,, dfrac-1525 = dfrac-15 : 525 : 5 = dfrac-35;)

(d))Vì(28 : 4 = 7)nên(dfrac49 = dfrac4. 79. 7 = dfrac28 63.)
Bạn đang xem: Bài 12 trang 11 sgk toán 6 tập 2

Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 3: đặc thù cơ bạn dạng của phân số khác • Giải bài bác 11 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưng ý hợp... • Giải bài xích 12 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số phù hợp hợp... • Giải bài bác 13 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các số phút sau đây... • Giải bài bác 14 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Ông đã khuyên...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 3: đặc thù cơ phiên bản của phân số
• Giải bài bác 11 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 12 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 13 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 14 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài 57 Trang 85 Sgk Toán 6 Tập 1, Giải Bài 57, 58, 59, 60 Trang 85 Sgk Toán 6 Tập 1

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12