Giải bài bác 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kiếm số nguyên x, biết:a)2x – 35 = 15;b)3x + 17 = 2;c)|x – 1| = 0
Bạn đang xem: Bài 118 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) Số bị trừ bởi hiệu cộng với số trừ

b) Số hạng không biết bằng tổng trừ đi số hạng đã biết

c) (left| x ight| = 0) suy ra (x=0)

Hoặc sử dụng quy tắc đưa vế:

Khi chuyển một số trong những hạng từ vế này lịch sự vế cơ của một đẳng thức, ta bắt buộc đổi vệt số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "−" và dấu "−" thành dấu "+".


Lời giải đưa ra tiết

a) (2x - 35 = 15)

( 2x = 15 + 35) (chuyển (-35) sang trọng vế phải)

(2x = 50)

(x = 50:2)

(x = 25)

b) (3x + 17 = 2 )

(3x = 2 - 17 ) (chuyển (17) quý phái vế phải)

(3x = -15)

(x = -15:3)

(x = -5)

c) (|x - 1| = 0)

(x - 1 = 0)

( x = 0 + 1) (chuyển (-1) quý phái vế phải)

(x = 1)
Xem thêm: Bài Tập Toán Hình Lớp 6 Chương 3: Hình Học Trực Quan, 503 Service Unavailable

Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 movingthenationforward.com"