Đề bài

 Tổng (hiệu) sau là số nhân tố hay thích hợp tố ?a) (3 . 4 . 5 + 6 . 7); b) (7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7);

c) (3 . 5 . 7 + 11 . 13 . 17); d) (16 354 + 67 541).

Bạn đang xem: Bài 118 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Ta xét coi từng số hạng trong tổng có chia hết mang lại cùng 1 số khác 1 không?Lời giải chi tiết

a) HD: Xét xem nhị số hạng tất cả chia hết đến cùng một số trong những không.

(3.4.5=3.2.2.5) tích này phân tách hết đến (3) và chia hết mang lại 2

(6.7=3.2.7) tích này phân chia hết cho (3) và phân chia hết cho 2

Vậy (3 . 4 . 5 + 6 . 7) là 1 trong hợp số bởi vì tổng này phân chia hết đến (3), phân chia hết mang lại 2.

b) (7.9.11.13) tích này phân tách hết đến (7)

(2.3.4.7) tích này chia hết đến (7)

Vậy (7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7) là một trong những hợp số vì hiệu này chia hết mang lại (7).

c) (3.5.7) tích này gồm các số lẻ nhân cùng với nhau buộc phải tích này là một số trong những lẻ

(11.13.17) tích này gồm các số lẻ nhân với nhau buộc phải tích này là một vài lẻ

(3 . 5 . 7 + 11 . 13 . 17) là 1 trong những hợp số vì tổng của nhị số lẻ là một số trong những chẵn, phân tách hết mang đến 2.

d) (16 354 + 67 541) là một trong những hợp số bởi vì tổng gồm chữ số tận thuộc là (4+1=5) cần chia hết cho (5).

Xem thêm: Giải Bài 35 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 1 9, Bài 35 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 1


bài trước bài sau

Có thể chúng ta quan tâm


Trả lời thắc mắc Bài 14 trang 46 Toán 6 Tập 1


bài xích 115 trang 47 SGK Toán 6 tập 1


bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1


bài bác trước

bài 117 trang 47 SGK Toán 6 tập 1


bài xích sau

bài bác 119 trang 47 SGK Toán 6 tập 1


bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1


bài xích 121 trang 47 SGK Toán 6 tập 1


bài bác 122 trang 47 SGK Toán 6 tập 1Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
gmail.com

contact

giới thiệu


Về chúng tôi Điều khoản thỏa thuận sử dụng thương mại & dịch vụ thắc mắc thường gặp

chương trình học


hướng dẫn bài tập Giải bài xích tập Phương trình hóa học tin tức tuyển sinh Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
links với Facebook
*
links với Google
hoặc
Ghi ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập
chưa xuất hiện tài khoản?Đăng ký kết ngay!