Muốn search (dfracmn) của số b đến trước, ta tính (b.dfracmn), (left( m,n in N,n e 0 ight))


Lời giải chi tiết

16% của 25 bằng (dfrac16100.25=dfrac16.25100 = 4) ;

25% của 16 bằng (dfrac25100.16=dfrac25.16100 = 4) .

Bạn đang xem: Bài 116 trang 51 sgk toán 6 tập 2

Do kia 16% của 25 bởi 25% của 16.

a) tựa như 84% của 25 bởi 25% của 84 cơ mà 25% của 84 bằng (25\% .84 = dfrac14.84 = 21)

Vậy 84% của 25 bởi 21.

Xem thêm: Giải Bài 44 Trang 26 Sgk Toán 6 Tập 2 43 44 45 46 Trang 26 27 Sgk Toán 6 Tập 2

b) 48% của 50 bằng 1/2 của 48, mà 50% của 48 bằng (50\% .48 = dfrac12.48 = 24)

Vậy 48% của 50 bằng 24. 

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp movingthenationforward.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.