(displaystyle left( - 3,2 ight). - 15 over 64 + left( 0,8 - 24 over 15 ight):32 over 3.)
Bạn đang xem: Bài 114 trang 50 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Toán lớp 6: hỗn số. Số thập phân. Phần trăm


Bài 13: hỗn số. Số thập phân. Phần trăm


Toán lớp 6: Phép cộng phân số. Tính chất cơ bạn dạng của phép cùng phân số


Toán lớp 6: Phép nhân phân số - đặc điểm cơ bạn dạng của phép nhân phân số


Toán lớp 6: so sánh phân số


Toán lớp 6: Tia phân giác của một góc


Toán 6: Quy đồng mẫu những phân số


Tải sách tham khảo


*

Nâng cao và cải cách và phát triển toán 6 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 19,6K
*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 6 tập 1,2


Tải về· 19,1K
*

100 đề luyện thi học tập sinh xuất sắc môn toán lớp 6 gồm đáp án


Tải về· 16,8K
*

Toán cải thiện và những chuyên đề toán 6


Tải về· 16,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 1


Tải về· 15,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 2


Tải về· 13,6K

13 chăm đề nâng cao phát triển bồi dưỡng học sinh tốt toán 6


Tải về· 13,1K

Nâng cao và cải cách và phát triển toán 6 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 11,4K

Bài giải liên quan


Lý thuyết lếu số, số thập phân, phần trăm
Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2
Bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2
Bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2
Bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2
Bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2
Bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2
Bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2
Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2
Bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2
Bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2
Bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2
Bài 111 trang 49 SGK Toán 6 tập 2
Bài 112 trang 49 SGK Toán 6 tập 2
Bài 113 trang 50 SGK Toán 6 tập 2
Bài 114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2
Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2
Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 45 SGK Toán 6 Tập 2
Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2

Bài học tập liên quan


Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
Bài 2. Phân số bởi nhau
Bài 3. đặc thù cơ bạn dạng của phân số
Bài 4. Rút gọn phân số
Bài 5. Quy đồng mẫu mã số nhiều phân số
Bài 6. So sánh phân số
Bài 7. Phép cộng phân số
Bài 8. đặc thù cơ bạn dạng của phép cộng phân số
Bài 9. Phép trừ phân số
Bài 10. Phép nhân phân số
Bài 11. Tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân số
Bài 12. Phép phân tách phân số
Bài 13. Láo lếu số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số trong những cho trước
Bài 15. Tìm một trong những biết quý hiếm một phân số của nó
Bài 16. Tra cứu tỉ số của nhì số
Bài 17. Biểu trang bị phần trăm
Ôn tập chương III: Phân số
Ôn tập cuối năm phần Số học tập - Toán học 6
Đề kiểm soát 15 phút - Chương 3 - Đại số 6
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 6

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng

Từ khóa