Bạn đang xem: Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Sử dụng đặc thù giao hoán (a+b=b+a), tính chất phối kết hợp ((a+b)+c=a+(b+c)), và qui tắc phá ngoặc.

Lưu ý: (- (-a) = a)

(- a + (-b) = - (a + b)) 


Lời giải đưa ra tiết

a) ((–13 ) + (–15) + (–8))

(= – (13 + 15 + 8))

(= –36.)

b) (500 – (–200 ) – 210 – 100)

(= 500 + 200 – 210 – 100)

(= 500 + 200 – (210 + 100))

(= 700 – 310 = 390.)

c) (–(–129) + (–119) – 301 + 12)

(= 129 – 119 – 301 + 12)

(= (129 + 12) – (119 + 301))

(= 141 – 420) 

(= –279.)

d) (777 – (–111) – (–222) + 20)

(= 777 + 111 + 222 + 20)

(= (777 + 111 + 222) + 20)

(= 1110 + 20 = 1130. )

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp movingthenationforward.com
Xem thêm: Giải Bài 108 Trang 98 Sgk Toán 6 Tập 1 08 Trang 98 Sgk Toán 6 Tập 1

Cảm ơn bạn đã sử dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gởi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.