Giải bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2. Áp dụng đặc thù các phép tính cùng quy tắc dấu ngoặc để tính giá chỉ trị những biểu thức sau:
Bạn đang xem: Bài 110 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Đề bài

Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc lốt ngoặc để tính giá bán trị các biểu thức sau:

(displaystyle A = 113 over 13 - left( 24 over 7 + 53 over 13 ight))

(displaystyle B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) - 44 over 9)

(displaystyle C = - 5 over 7.2 over 11 + - 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7)

(displaystyle D = 0,7.22 over 3.20.0,375.5 over 28)

(displaystyle E = left( - 6,17 + 35 over 9 - 236 over 97 ight).left( 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 ight))


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Sử dụng đặc điểm giao hoán, đặc điểm kết hợp, tính chất phân phối của phép nhân với phép cùng để đo lường hợp lý những phép tính.


Lời giải đưa ra tiết

( displaystyle A = 113 over 13 - left( 24 over 7 + 53 over 13 ight) ) 

( displaystyle = 113 over 13 - 24 over 7 -53 over 13 )

( displaystyle = left( 113 over 13 - 53 over 13 ight) - 24 over 7) 

( displaystyle = 6 - 24 over 7 = 6 - 18 over 7)( displaystyle = 24 over 7 = 33 over 7)

( displaystyle B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) - 44 over 9 )

( displaystyle = 64 over 9 + 37 over 11 - 44 over 9 )

( displaystyle = left( 64 over 9 - 44 over 9 ight) + 37 over 11)

( displaystyle = 2 + 40 over 11 = 62 over 11 )( displaystyle = 57 over 11)

( displaystyle C = - 5 over 7.2 over 11 + - 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7 )( displaystyle = - 5 over 7left( 2 over 11 + 9 over 11 ight) + 15 over 7)

( displaystyle = - 5 over 7 .1+ 15 over 7 = - 5 over 7 + 12 over 7 )( displaystyle = 7 over 7 = 1)

( displaystyle D = 0,7.22 over 3.20.0,375.5 over 28 )( displaystyle = 7 over 10.8 over 3.20.375 over 1000.5 over 28 ) ( = dfrac710.dfrac83.20.dfrac38.dfrac528)

( = left(dfrac710.dfrac528 ight).left(dfrac83.dfrac38 ight).20)( = dfrac18.1.20)

( displaystyle = 20 over 8 = 5 over 2)

( displaystyle E = left( - 6,17 + 35 over 9 - 236 over 97 ight).left( 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 ight))

Vì: ( displaystyle 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 = 1 over 3 - 1 over 4 - 1 over 12 )( displaystyle = 4 - 3 - 1 over 12 = 0)

Trong tích E có một quá số bằng 0 bắt buộc (E = 0.)
Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3 Trang 118 Sgk Toán Lớp 5 Trang 117, 118 Mét Khối

Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + movingthenationforward.com"Ví dụ: "Bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 movingthenationforward.com"