Tính độ dài các cạnh của hình thang cân(ABCD) trên giấy tờ kẻ ô vuông (h.30, độ nhiều năm của cạnh ô vuông là (1cm)).

*


-->