Luyện tập bài §3. Rút gọn gàng phân thức, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài bác 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 11 trang 40 sgk toán 8

Lý thuyết

1. Giải pháp rút gọn phân thức

Muốn rút gọn phân thức ta có thể:

– Phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

– chia cả tử và mẫu đến nhân tử chung.

2. Lấy ví dụ minh họa

Trước khi bước vào giải bài xích 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1, họ hãy tò mò các ví dụ nổi bật sau đây:

Ví dụ 1:

Rút gọn phân thức:

a. (frac12x^3y9x^2y^4)

b. (frac4x^3 + 20xx^2 + 5)

c. (frac14xy^5left( 2x – 3y ight)21x^2yleft( 2x – 3y ight)^2)

Bài giải:

a.

(eginarrayl frac12x^3y9x^2y^4\ = frac4xy^3 endarray)

b.

(eginarrayl frac4x^3 + 20xx^2 + 5\ = frac4xleft( x^2 + 5 ight)x^2 + 5\ = 4x endarray)

c.

(eginarrayl frac14xy^5left( 2x – 3y ight)21x^2yleft( 2x – 3y ight)^2\ = frac2y^43xleft( 2x – 3y ight) endarray)

Ví dụ 2:

Rút gọn phân thức bằng cách đổi dấu hạng tử:

a. (frac12x^2 – 8x40 – 60x)

b. (frac8xyleft( 3x – 1 ight)^212x^3left( 1 – 3x ight))

c. (fracleft( x^2 – xy ight)left( 2x – 1 ight)^3left( 5y^2 – 5xy ight)left( 1 – 2x ight)^2)

Bài giải:

a.

(eginarrayl frac12x^2 – 8x40 – 60x\ = frac4x(3x – 2) – 20left( 3x – 2 ight)\ = fracx – 5\ = frac – x5 endarray)

b.

(eginarrayl frac8xyleft( 3x – 1 ight)^212x^3left( 1 – 3x ight)\ = frac2yleft( 1 – 3x ight)^23x^2(1 – 3x)\ = frac2yleft( 1 – 3x ight)3x^2 endarray)

c.

(eginarrayl fracleft( x^2 – xy ight)left( 2x – 1 ight)^3left( 5y^2 – 5xy ight)left( 1 – 2x ight)^2\ = fracxleft( x – y ight)left( 2x – 1 ight)^3 – 5yleft( x – y ight)left( 2x – 1 ight)^2\ = fracxleft( 2x – 1 ight) – 5y\ = fracxleft( 1 – 2x ight)5y endarray)

Ví dụ 3:

Rút gọn phân thức A bằng cách phân tích tử và mẫu thành nhân tử:

(A = frac8x^2 – 8x + 2left( 4x – 2 ight)left( 15 – x ight))

Bài giải:

Ta có:

(eginarrayl A = frac8x^2 – 8x + 2left( 4x – 2 ight)left( 15 – x ight)\ = frac2left( 4x^2 – 4x + 1 ight)2left( 2x – 1 ight)left( 15 – x ight) m \ = frac2left( 2x – 1 ight)^22left( 2x – 1 ight)left( 15 – x ight)\ = frac2x – 115 – x\ endarray)

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

movingthenationforward.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần đại số 8 kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1 của bài bác §3. Rút gọn phân thức vào chương II – Phân thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài 11 trang 40 sgk Toán 8 tập 1

Rút gọn gàng phân thức:

a) (12x^3y^2 over 18xy^5)

b) (15xleft( x + 5 ight)^3 over 20x^2left( x + 5 ight))

Bài giải:

Chia cả tử cùng mẫu đến nhân tử chung.

Xem thêm: Đối Xứng Trục Giải Toán Hình Lớp 8 Tập 1 (Trang 87, 88, 89), Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Sgk

a) Ta có:

$12x^3y^2 over 18xy^5 = 2x^2.6xy^2 over 3y^3.6xy^2 $

$= 2x^2 over 3y^3$

b) Ta có:

$15xleft( x + 5 ight)^3 over 20x^2left( x + 5 ight)$

$ = 3left( x + 5 ight)^2.5xleft( x + 5 ight) over 4x.5x.left( x + 5 ight)$

$ = 3left( x + 5 ight)^2 over 4x$

2. Giải bài xích 12 trang 40 sgk Toán 8 tập 1

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn gàng phân thức:

a) (3x^2 – 12x + 12 over x^4 – 8x)

b) (7x^2 + 14x + 7 over 3x^2 + 3x)

Bài giải:

Phân tích sẽ thức nhân tử cả tử và mẫu rồi phân chia cả tử cùng mẫu mang đến nhân tử chung.

a) Ta có:

(3x^2 – 12x + 12 over x^4 – 8x)

(= 3left( x^2 – 4x + 4 ight) over xleft( x^3 – 8 ight))

(= 3left( x – 2 ight)^2 over xleft( x^3 – 2^3 ight))

( = 3left( x – 2 ight)^2 over xleft( x – 2 ight)left( x^2 + 2x + 4 ight))

(= 3left( x – 2 ight) over xleft( x^2 + 2x + 4 ight))

b) Ta có:

(7x^2 + 14x + 7 over 3x^2 + 3x)

(= 7left( x^2 + 2x + 1 ight) over 3xleft( x + 1 ight))

(= 7left( x + 1 ight)^2 over 3xleft( x + 1 ight))

(= 7left( x + 1 ight) over 3x)

3. Giải bài 13 trang 40 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng phép tắc đổi lốt rồi rút gọn phân thức:

a) (45xleft( 3 – x ight) over 15xleft( x – 3 ight)^3)

b) (y^2 – x^2 over x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3)

Bài giải:

a) Ta có:

(45xleft( 3 – x ight) over 15xleft( x – 3 ight)^3 = 3left( 3 – x ight) over left( x – 3 ight)^3)

(= – 3left( x – 3 ight) over left( x – 3 ight)^3 = – 3 over left( x – 3 ight)^2)

b) Ta có:

(y^2 – x^2 over x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3)

(= left( y + x ight)left( y – x ight) over left( x – y ight)^3)

(= – left( x + y ight)left( y – x ight) over left( x – y ight)^3)

(= – left( x + y ight) over left( x – y ight)^2)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 8 với giải bài bác 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1!