(1 = dfracBox2 = dfracBox-4 = dfracBox6 = dfrac-8Box=dfrac10Box)
Bạn đang xem: Bài 11 trang 11 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Áp dụng tính chất cơ phiên bản của phân số:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu mã của một phân số cùng với cùng một trong những nguyên không giống 0 thì ta được một phân số bởi phân số đã cho:

(dfracab = dfraca.mb.m ,, (m in mathbbZ, , m eq 0))

Nếu ta phân chia cả tử và mẫu của một phân số mang đến cùng một ước phổ biến của bọn chúng thì ta được một phân số bằng phân số vẫn cho:

(dfracab = dfraca : nb:n , , (n in ƯC(a, , b))

Bài giải:

Áp dụng đặc điểm nhân cả tử và mẫu mã của một phân số với cùng một số:

- Với(2) phân số đầu tiên, nhân cả tử và chủng loại với một số bất kì không giống (0), ta gồm vô số đáp án:

(dfrac14 = dfrac28= dfrac312= , ...)

( dfrac-34 = dfrac-68 = dfrac-912 = , ...)

- Với hàng ô vuông còn lại, họ tìm số sống ô vuông sao cho kết quả của phép phân tách tử số mang đến mẫu số bằng (1), đáp án là:

(1 = dfrac22 = dfrac-4-4 = dfrac66 = dfrac-8-8=dfrac1010)


Xem đoạn phim bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 3: tính chất cơ bạn dạng của phân số khác • Giải bài xích 11 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê say hợp... • Giải bài 12 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số phù hợp hợp... • Giải bài bác 13 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các số phút sau đây... • Giải bài bác 14 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Ông vẫn khuyên...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 3: đặc điểm cơ phiên bản của phân số
• Giải bài bác 11 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 12 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 13 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 14 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Toán Lớp 5 Luyện Tập Về Tính Diện Tích Tiếp Theo ), Toán Lớp 5 Trang 104 106

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12