Cho hai tập hòa hợp số(A = left 2; 3; 4; 5; 6 ight, , B = left 21; 22; 23 ight.)

a) rất có thể lập được bao nhiêu tổng dạng((a + b)) với(a in A) và(b in B) ?

b) trong số tổng trên bao gồm bao nhiêu tổng phân chia hết cho(2) ?
Bạn đang xem: Bài 103 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

a) Lấy mỗiphần tử(a ∈ A) cùng với một trong những phần tử(b ∈ B) ta được một tổng (a + b).

b) Số chẵn cộng số chẵn được tổng làmột số chia hết đến (2), số lẻ cộng số lẻ được một số chia không còn cho(2)

Bài giải:

a)

Mỗi phần tử(a ∈ A) cộng với một trong những phần tử(b ∈ B) ta được một tổng (a + b).

Do(A) có(5) phần tử,(B) có(3) phần tử nên ta có thể thiết lập cấu hình được:

(5.3 = 15)tổng dạng((a + b))

b)

Vì: Chẵn + chẵn = chẵn, lẻ + lẻ = chẵnlà các số phân chia hết cho(2)

Tập(A) có ba số chẵn, tập(B) có một vài chẵn vì thế lập được(3.1 = 3)tổng chia hết cho(2)

Tập(A) có(2) số lẻ, tập(B) có(2)số lẻ vì vậy lập được(2 . 2 = 4)tổng chia hết cho(2)

Do đó bao gồm tất cả(f 7)tổng phân tách hết cho(f 2)

Bảng minh họa bỏ ra tiết:

(+)(2)(3)(4)(5)(6)
(21)(21)(f 24)(25)(f 26)(27)
(22)(f 24)(25)(f 26)(27)(f 28)
(23)(25)(f 26)(27)(f 28)(29)

 

 

 


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 13: Bội và mong của một trong những nguyên khác • Giải bài xích 101 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm kiếm năm bội... • Giải bài bác 102 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm tất cả các ước... • Giải bài bác 103 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 đến hai tập hợp... • Giải bài 104 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số... • Giải bài 105 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền số vào ô trống... • Giải bài 106 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 gồm hai số...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
• Giải bài 101 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 102 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 103 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 104 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 105 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 106 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn vật dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 8 Sgk Toán Lớp 5 Phân Số Thập Phân Số Thập Phân

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12