( displaystyle 43 over 7.2 = 31 over 7.2 = 31 over 7.2 over 1 = 62 over 7 = 86 over 7).

Có giải pháp nào tính cấp tốc hơn không? giả dụ có, hãy phân tích và lý giải cách làm cho đó. 
Bạn đang xem: Bài 102 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Muốn nhân láo lếu số với một số trong những nguyên ta có thể nhân phần nguyên với số nguyên, phần phân số cùng với số nguyên rồi cùng các kết quả với nhau: (adfracbc.m = a.m + dfracbc.m)


Lời giải đưa ra tiết

Có thể nhân cả phần nguyên và phần phân số của láo số cùng với 2 rồi cùng các hiệu quả với nhau.

(4dfrac37.2 = left( 4 + dfrac37 ight).2 )(= 4.2 + dfrac37.2 = 8 + dfrac67 = 8dfrac67) 

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!


Xem thêm: Bài 175 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 175 Trang 67

Bài tiếp theo
*