Từ đẳng thức (2 . 3 = 1 . 6) ta có thể lập được các cặp phân số cân nhau như sau:

(dfrac26=dfrac13;dfrac21=dfrac63;dfrac36=dfrac12;dfrac31=dfrac62) (dfrac3.43.6=dfrac6.23.6).

Hãy lập những phân số cân nhau từ đẳng thức (3 . 4 = 6 . 2.) 
Bạn đang xem: Bài 10 trang 9 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Hai phân số (dfracab=dfraccd) khi và chỉ còn khi (a.d=b.c) 

Nghĩa là từ (a.d=b.c) ta lập thành hai phân số cân nhau thì phải đảm bảo an toàn tích chéo bằng nhau.

Cách lập: Phân số thứ nhất ta rước (a) làm cho tử số thì mẫu mã số ta rước là (b) hoặc (c), từ kia lập phân số sản phẩm công nghệ hai sau cho bảo đảm an toàn tích chéo bằng nhau (a.d=b.c) 

(Chú ý rằng khi ta nhân chéo mỗi cặp phân số cân nhau trên đề bài bác thì ta các được đẳng thức (2.3 = 1.6) ban đầu. Chẳng hạn: (dfrac26=dfrac13) nhân chéo ta được (2.3=1.6;...)) 


Lời giải bỏ ra tiết

Từ (3 . 4 = 6 . 2.) 

Ta lập phân số lắp thêm nhất bằng phương pháp lấy tử số là thừa số bất kì ở vế này và chủng loại số là vượt số bất kì ở vế kia, tự đó tìm kiếm được phân số còn lại.

Các phân số đều bằng nhau lập được là: (dfrac32=dfrac64); (dfrac23=dfrac46); (dfrac63=dfrac42); (dfrac36=dfrac24)

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!


Xem thêm: Giải Bài 23 Trang 83 Sgk Toán 6 Tập 2 3 Trang 83, Bài 23 Trang 83 Sgk Toán 6 Tập 2

Bài tiếp sau
*