- Áp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức nhằm nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức.

Bạn đang xem: Bài 10 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Lời giải chi tiết:

*


LG b.

((x^2-2xy + y^2)left( x-y ight).)

Phương pháp giải:

 - Áp dụng qui tắc nhân nhiều thức với nhiều thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn gàng biểu thức.

Xem thêm: Đọc Kinh Phật Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Về Phật Giáo

Lời giải đưa ra tiết:

*

movingthenationforward.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp movingthenationforward.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng movingthenationforward.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép movingthenationforward.com gởi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.