Gạch chéo phần khía cạnh phẳng chứa toàn bộ các điểm vào cả(3) góc(BAC, , ACB, , CBA.)
Bạn đang xem: Bài 10 trang 75 sgk toán 6 tập 2

*


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài xích 2: Góc khác • Giải bài 6 trang 75 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền vào vị trí trống... • Giải bài xích 7 trang 75 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quan sát hình... • Giải bài bác 8 trang 75 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đọc tên và viết kí... • Giải bài 9 trang 75 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền vào chỗ trống... • Giải bài xích 10 trang 75 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lấy bố điểm không...


Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài Tập Toán 6, Giải Toán 6 Trang 46 Cánh Diều

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập