Giải bài tập trang 63 bài bác 2 Định lí hòn đảo và hệ quả của định lí Talet Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 11: Tam giác ABC tất cả BC= 15cm...


Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC có BC= 15cm. Trê tuyến phố cao AH lấy các điểm I,K thế nào cho AK = KI = IH. Qua I với K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)

a) Tính độ dài đoạn MN và EF.

Bạn đang xem: Bài 10 trang 63 sgk toán 8 tập 2

b) Tính diện tích s tứ giác MNFE, biết diện tích s của tam giác ABC là 270 cm2

 

*

Giải:

a) 

∆ABC gồm MN // BC.

=> (fracMNCB) = (fracAKAH)(kết quả bài bác tập 10)

Mà AK = KI = IH

Nên (fracAKAH) = (frac13) => (fracMNCB) = (frac13) => MN = (frac13)BC = (frac13).15 = 5 cm.

∆ABC bao gồm EF // BC => (fracEFBC) = (fracAIAH) = (frac23)

=> EF = (frac23).15 =10 cm.

b) Áp dụng kết quả ở câu b của bài xích 10 ta có:

SAMN= (frac19).SABC= 30 cm2

SAEF= (frac49).SABC= 120 cm2

Do đó SMNEF = SAEF - SAMN = 90 cm2

Bài 12 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Có thể đo dược chiều rông của một khúc sông mà không nhất thiết phải sang bờ bên đó hay không?

Người ta chi phí hành đo đạc các yếu tố hình học quan trọng để tình chiều rộng lớn của khúc sông mà không nhất thiết phải sang bờ bên kia(h18). Nhìn hình vẽ, Hãy diễn đạt những công việc cần làm cho và tính khoảng cách AB=x theo BC=a a, B"C"= a", BB"= h.

Giải: tế bào tả bí quyết làm:

* chọn một điểm A thắt chặt và cố định bên mép kè sông bên kia( ví dụ điển hình như là một trong những thân cây), đặt hai điểm B cùng B" thẳng sản phẩm với A, điểm B cạnh bên mép bờ còn sót lại và AB chình là khoảng cách cần đo.

* Trên hai đường thẳng vuông góc cùng với AB" tại B với B" đem C và C" thẳng hàng với A.

* Đo độ dài những đoạn BB"= h, BC= a, B"B"= a".

Giải

Ta có:

(fracABAB") = (fracBCBC") mà AB" = x + h nên 

(fracxx+ h) = (fracaa")  a"x = ax + ah

a"x - ax = ah

x(a" - a) = ah

x= (fracaha"-a)

Vậy khoảng cách AB bằng (fracaha"-a)

Bài 13 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Có thể đo loại gián tiếp độ cao của một bức tường bởi dụng cụ do dễ dàng và đơn giản được không?

Hình 19: thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường chắn bằng các dụng cụ đơn giản dễ dàng gồm:

Hai cọc trực tiếp đứng và sợi dây FC, Cọc 1 có chiều cao DK= h. Các khoảng cách BC= a, DC= b đo được bằng thước thông dụng.

a) Em hay cho biết người ta triển khai đo đạc ra sao ? 

b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

a) cách tiến hành:

- Đặt hai cọc thẳng đứng, di chuyển cọc 2 thế nào cho 3 điểm A,F,K nằm trên phố thẳng.

- sử dụng sợi dây căng thẳng mệt mỏi qua 2 điểm F với K để xác minh điểm C xung quanh đất( 3 điểm F,K,C thẳng hàng).

b) ∆BC bao gồm AB // EF nên (fracEFAB) = (fracECBC) => AB = (fracEF.BCEC) = (frach.ab)

Vậy độ cao của bức tường là: AB = (frach.ab).

Bài 14 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho bố đoạn thẳng bao gồm độ nhiều năm là m,n,p( cùng đơn vị đo).

Dựng đoạn thẳng tất cả độ nhiều năm x sao cho:

a) (fracxm)= 2; b) (fracxn) = (frac23); c) (fracmx) = (fracnp)

Giải

a) phương pháp dựng:

- Vẽ nhì tia Ox, Oy không đối nhau.

- trên tia Oy đặt điểm B thế nào cho OB = 2 solo vị.

- rước trung điểm của OB,

- Nối MA.

- Vẽ mặt đường thẳng trải qua B và tuy nhiên song cùng với MA giảm Ox trên C thì (fracOCOA) = (fracOBOM); OB = 2 OM

=> (fracxm) = 2

b) bí quyết dựng:

- Vẽ nhì tia Ox và Oy không đối nhau.

- bên trên tia Ox đặt hai đoạn OA= 2 1-1 vị, OB= 3 solo vị.

- trên tia Oy đặt đoạn OB" = n

- Nối BB"

- Vẽ đường thẳng qua A song song với BB" giảm Oy trên A" và OA" = x.

Ta có: AA" // BB" => (fracOA"OB") = (fracOAOB)

hay (fracxn) = (frac23)

c) phương pháp dựng:

- Vẽ tia Ox, Oy không đối nhau.

- bên trên tia Ox để đoạn OA= m, OB= n.

- trên tia Oy để đoạn OB" = p.

Xem thêm: Sàn Upcom Là Gì ? 5 Kinh Nghiệm Kiếm Tiền Ở Sàn Upcom

- Vẽ con đường thẳng qua A và song song với BB" giảm Oy trên A" thì OA" = x.

Thật vậy: AA" // BB" => (fracOAx) = (fracOBOB") hay (fracmx) = (fracnp)