a) Ta có:(-2 và(3 > 0)(Rightarrow (-2).3 (nhân nhì vế cùng với (3))(Rightarrow (-2).3

b) Từ((*)) ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức với(10 > 0) thì được:((-2).30

Từ((*)) ta cùng cả nhì vế với(4,5) thì được:(Rightarrow (-2).3 + 4,5 (Rightarrow (-2).3 + 4,5

Ghi nhớ:

Quy tắc cộng:Khi cùng cùng một vài vào cả nhì vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức new cùng chiều cùng với bất đẳng thức sẽ cho. 

Quy tắc nhân: khi nhân nhì vế của bất đẳng thức với một trong những dương thì được bất đẳng thức new cùng chiều cùng với bất đẳng thức đã mang lại và khi nhân nhì vế của bất đẳng thức với một vài âm thì được bất đẳng thức bắt đầu ngược chiều cùng với bất đẳng thức đã cho.
Bạn đang xem: Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập rèn luyện (trang 40) khác • Giải bài bác 9 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại tam giác(ABC.)... • Giải bài bác 10 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 a) So sánh((-2).3)... • Giải bài bác 11 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Cho(a • Giải bài bác 12 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 chứng minh:a)(4.(-2)... • Giải bài xích 13 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 So sánh(a)... • Giải bài bác 14 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Cho(a
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học tập 8
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 40)
• Giải bài xích 9 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 10 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 11 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 12 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 13 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 14 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Chuyển Tiền Tiếng Anh Là Gì, Chuyển Khoản Tiếng Anh Là Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12