Nếu (H) là giao điểm của hai đường cao kẻ trường đoản cú (B) với (C) của (Delta ABC) thì (AH ot BC.)

Dạng 2: vấn đề về mặt đường cao cùng với tam giác, tam giác cân, tam giác đều

Phương pháp:
Bạn đang xem: Ba đường cao của tam giác

- Sử dụng đặc điểm vuông góc của mặt đường cao đối với cạnh đối diện

- áp dụng định lý “Trong một tam giác cân, đường cao ứng với cạnh lòng đồng thời là mặt đường phân giác, con đường trung tuyến, con đường trung trực của tam giác đó” nhằm một trong các đường trung tuyến, phân giác, mặt đường cao, mặt đường trung trực ứng cùng với cạnh lòng cũng là những đường còn lại.

- sử dụng nhận xét: trong một tam giác, nếu tất cả hai trong bốn loại đường (đường trung tuyến, con đường phân giác, con đường trung trực, con đường cao) trùng nhau thì tam giác sẽ là tam giác cân.

Dạng 3: chứng minh ba con đường thẳng đồng quy

Phương pháp:

Nếu tía đường trực tiếp là bố đường cao của tam giác thì chúng cùng đi qua 1 điểm.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài 1: Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
bài bác 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ
bài 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài 4: giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của một số trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài bác 5: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ
bài bác 6: tỉ lệ thức
bài 7: đặc thù cơ phiên bản của hàng tỉ số đều nhau
bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
bài bác 9: làm tròn số
bài xích 10: Số vô tỉ. Quan niệm về căn bậc hai
bài 11: Số thực
bài bác 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài xích 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài bác 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch
bài xích 3: Hàm số. Phương diện phẳng tọa độ
bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài bác 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài bác 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài 2: Bảng tần số của dấu hiệu
bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cùng và kiểu mốt của tín hiệu
bài xích 4: Ôn tập chương 3: thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: có mang về biểu thức đại số
bài bác 2: quý giá của một biểu thức đại số
bài 3: Đơn thức
bài bác 4: Đơn thức đồng dạng
bài bác 5: Đa thức
bài 6: cùng trừ đa thức
bài xích 7: Đa thức một đổi thay
bài 8: cộng trừ nhiều thức một đổi mới
bài 9: Nghiệm của đa thức một đổi mới
bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài bác 1: hai góc đối đỉnh
bài bác 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc
bài 3: các góc tạo vày một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
bài xích 4: hai tuyến đường thẳng tuy vậy song.Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
bài xích 5: từ vuông góc đến song song
bài bác 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài xích 1: Tổng tía góc của một tam giác
bài 2: hai tam giác đều bằng nhau
bài xích 3: ngôi trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài 4: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài 5: trường hợp đều nhau thứ tía của tam giác góc-cạnh-góc
bài xích 6: Tam giác cân nặng
bài bác 7: Định lý Pytago
bài bác 8: những trường hợp cân nhau của tam giác vuông
bài bác 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY vào TAM GIÁC
bài 1: quan hệ nam nữ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
bài xích 2: quan hệ nam nữ giữa đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên cùng hình chiếu
bài xích 3: tình dục giữa bố cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài xích 4: đặc điểm ba mặt đường trung đường của tam giác
bài 5: đặc điểm ba mặt đường phân giác
bài bác 6: tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài xích 7: tính chất ba con đường cao của tam giác
bài xích 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ Giải Sgk Toán 7 Tập 1 (Trang 7, 8)

*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.