Bài viết mới

bài 43 trang 128 sgk toán 9 tập 1

Bài 43 trang 128 sgk toán 9 tập 1

Cho hai đường tròn((O; R)) và((O"; r)) cắt nhau tại A và B ((R > r)), Gọi I là trung điểm của OO"

bài 38 trang 82 sgk toán 9 tập 2

Bài 38 trang 82 sgk toán 9 tập 2

Toán 9 Bài 5 Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn Góc có đỉnh ở bên ngoài đường trònGiải Toán 9 Bài 38 Trang 82 SGK Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 38 trang 82 SGK Toán 9 tập 2Bài 38 (SGK trang 82): Trên một đường tròn, l

giải bài 36 sgk toán 9 tập 2 trang 82

Giải bài 36 sgk toán 9 tập 2 trang 82

Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC, Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC

bài 33 trang 23 sgk toán 9 tập 2

Bài 33 trang 23 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §6,  Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo), Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, sách giáo khoa toán 9 tập hai

bài 52 trang 30 sgk toán 9 tập 1

Bài 52 trang 30 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 52 trang 30 SGK Toán 9 tập 1, Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:Đề bàiTrục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:(dfrac{2}{sqrt{6}-sqrt{5}};,, dfrac{3}{sqrt{10}+sqrt{7}};,,, dfrac{1}{sqrt{x}-sqrt{y}};,,, dfrac{2ab}{sqrt{a}-sqrt{b}})

bài 29 sgk toán 9 tập 2 trang 79

Bài 29 sgk toán 9 tập 2 trang 79

Cho hai đường tròn ((O)) và ((O")) cắt nhau tại (A) và (B), Tiếp tuyến kẻ từ (A) đối với đường tròn (O") cắt (O) tại (C) đối với đường tròn ((O)) cắt ((O")) tại (D)

bài 30 trang 59 sgk toán 9 tập 1

Bài 30 trang 59 sgk toán 9 tập 1

Toán 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + bGiải bài tập 30 trang 59 SGK Toán lớp 9 tập 1: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 30 trang 59 SGK Toán 9 tập 1Bài 30 (trang 59 SGK Toán 9 tập 1)a

bài 50 trang 30 sgk toán 9 tập 1

Bài 50 trang 30 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 50 trang 30 – SGK Toán 9 tập 1Giải bài 50 sgk toán 9 tập 1 trang 30 với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai tiếp theoBài 50 (SGK trang 30): Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩaHướng dẫn giảiVới biểu thức A, B mà

bài tập 43 trang 27 toán 9 tập 2

Bài tập 43 trang 27 toán 9 tập 2

Toán 9 Ôn tập chương 3 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩnGiải Toán 9 bài 43 Trang 27 SGK Ôn tập chương 3 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 2Bài 43 (SGK trang 27): Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 3,6km, khởi hành cùng

bài 42 sgk toán 9 tập 2 trang 58

Bài 42 sgk toán 9 tập 2 trang 58

Bác Thời vay 2 000 000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn một năm, Lẽ ra cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi, song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi năm sau và lãi suất vẫn như cũ

toán 9 bài 36 trang 82

Toán 9 bài 36 trang 82

Cho đường tròn ((O)) và hai dây (AB), (AC), Gọi (M, N) lần lượt là điểm chính giữa của cung (AB) và cung (AC)

bài 34 toán 9 tập 2

Bài 34 toán 9 tập 2

Phương pháp giải phương trình trùng phương (a{x^4} + b{x^2} + c = 0left( {a e 0} ight))Đặt ({x^2} = tleft( {t ge 0} ight)) khi đó phương trình đã cho trở thành (a{t^2} + bt + c = 0) giải phương trình bậc 2 ẩn t sau đó đối chiếu với điều kiện (t ge 0) rồi tìm (x)Lời giải chi tiết:({x^4}-{ m{ }}5{x^2} + { m{ }}4{ m{ }} = { m{ }}0)Đặt ({x^2} = { m{ }}t{ m{ }}(t ge { m{ }}0)), phương trình trở thành: ({t^2}-{ m{ }}5t{ m{ }} + { m{ }}4{ m{ }} = { m{ }}0; a + b + c = 1 + (-5) + 4 = 0 , ) nên phương

bài 37 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Bài 37 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 37 trang 24 SGK Toán 9 tập 2, Hai vật chuyển động đểu trên một đường tròn đường kính 20 cm,Đề bàiHai vật chuyển động đều trên một đường tròn đường kính (20) cm, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm

bài 31 trang 23 sgk toán 9 tập 2

Bài 31 trang 23 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 23 SGK Toán 9 tập 2, Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗiĐề bàiTính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên (3) cm thì diện tích tam giác đó sẽ tăng thêm (36) cm2, và nếu một cạnh giảm đi (2)cm, cạnh kia giảm đi (4) cm thì diện tích của tam giác giảm đi (26) cm2Phương pháp giải - Xem chi tiết B1: Chọn ẩn, đặt điều kiện thích hợp

bài 35 sgk toán 9 tập 2 trang 56

Bài 35 sgk toán 9 tập 2 trang 56

Bài 35 trang 56 SGK Toán 9Bài 35 trang 56 SGK Toán 9 tập 2 Phương trình quy về phương trình bậc hai với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 9, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

giải bài 30 sgk toán 9 tập 2 trang 22

Giải bài 30 sgk toán 9 tập 2 trang 22

Giải bài 30 trang 22 SGK Toán 9 tập 2, Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa

bài 2 trang 7 sgk toán 9 tập 2

Bài 2 trang 7 sgk toán 9 tập 2

Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó: Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó: LG a (3x - y = 2)Phương pháp giải:1) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:+) Nếu (a e 0 ) thì tìm (x) theo (y), Khi đó công thức nghiệm là:(left{ matrix{x = dfrac{c - by}{a} hfill cr y in mathbb{R} hfill cr} ight

bài 33 sgk toán 9 tập 2 trang 80

Bài 33 sgk toán 9 tập 2 trang 80

Cho A, B, C là ba điểm trên một đường tròn, At là tiếp tuyến của đường tròn tại A, Đường thẳng song song với At cắt AB tại M và cắt AC tại N

toán 9 bài 53 trang 30

Toán 9 bài 53 trang 30

Giải bài 53 trang 30 – SGK Toán 9 tập 1Giải bài 53 sgk toán 9 tập 1 trang 30 với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai tiếp theoBài 53 (SGK trang 30): Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa)a

bài 32 trang 19 sgk toán 9 tập 1

Bài 32 trang 19 sgk toán 9 tập 1

Toán 9 Bài 4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phươngGiải bài 32 trang 19 SGK Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 32 SGK Toán 9 tập 1 trang 19Bài 32 (trang 19 SGK): Tính:a

bài 32 sgk toán 9 tập 2

Bài 32 sgk toán 9 tập 2

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì sau (4dfrac{4}{5}) giờ đầy bể, Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và (9) giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau (dfrac{6}{5}) giờ nữa mới đầy bể

giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Giải bài tập trang 36, 37, 38 bài 2 đồ thị của hàm số y = ax^2 (a≠0) SGK Toán 9 tập 2, Câu 4: Cho hai hàm số

giải bài 32 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 32 sgk toán 9 tập 2

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì sau (4dfrac{4}{5}) giờ đầy bể, Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và (9) giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau (dfrac{6}{5}) giờ nữa mới đầy bể

bài tập liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài tập liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

- Chọn bài -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thứcLuyện tập trang 11-12Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngLuyện tập trang 15-16Bài 5: Bảng căn bậc haiBài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phươngLuyện tập trang 19-20Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)Luyện tập trang 30Luyện tập trang 33-34Bài 9: Căn bậc baÔn tập chương IMục

bài 35 trang 80 sgk toán 9 tập 2

Bài 35 trang 80 sgk toán 9 tập 2

Trên bờ biển có ngọn hải đăng cao 40m, Với khoảng cách bao nhiêu kilomet thì người quan sát trên tàu bắt đầu trông thấy ngọn đèn này biết rằng mắt người quan sát ở độ cao 10 m so với mực nước biển và kính Trái Đất gần bằng 6 400 km (h

bài 41 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Bài 41 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai cát tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và CM cắt nhau tại một điểm S nằm bên trongđường tròn, Chứng minh(widehat{A}+widehat{BSM}=2

bài 48 trang 29 sgk toán 9 tập 1

Bài 48 trang 29 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 48 trang 29 – SGK Toán 9 tập 1Giải bài 48 sgk toán 9 tập 1 trang 29 với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai tiếp theoBài 48 (SGK trang 29): Khử mẫu của biểu thức lấy căn (giả thiết các biểu thức có nghĩa)Hướng dẫn giảiVới biểu thức A, B mà

bài 35 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Bài 35 trang 24 sgk toán 9 tập 2

(Bài toán cổ Ấn Độ),

toán 9 hàm số bậc nhất

Toán 9 hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất là một chương cơ bản nhưng rất quan trọng trong chương trình toán THCS, Chủ đề này luôn xuất hiện trong các kì thi học sinh giỏi cũng như thi tuyển sinh vào lớp 10

bài 34 sgk toán 9 tập 2 trang 24

Bài 34 sgk toán 9 tập 2 trang 24

Giải bài 34 trang 24 SGK Toán 9 tập 2, Nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau cải bắp

« 5 6 7 8 9 »