Bài viết mới

bài 41 trang 128 sgk toán 9

Bài 41 trang 128 sgk toán 9

Ôn tập chương 2 hình học 9Giải Toán 9 bài 41 Trang 128 SGK Ôn tập chương 2 với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán hình 9, Bài 41 trang 128 SGK Toán 9 tập 1Bài 41 (trang 128 SGK): Cho đường tròn (O) có đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H

toán 9 bài 34 trang 56

Toán 9 bài 34 trang 56

Hướng dẫn giải Bài §7,  Phương trình quy về phương trình bậc hai, Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0))

bài 41 trang 27 sgk toán 9 tập 2

Bài 41 trang 27 sgk toán 9 tập 2

a)(left{ egin{align} & xsqrt 5 -(1+sqrt 3 )y=1 \ & (1-sqrt 3) x+ysqrt 5=1 \ end{align} ight, )b)(left{ egin{align} & dfrac{2x}{x+1}+dfrac y {y+1}=sqrt 2 \ & dfrac x {x+1}+dfrac {3y}{y+1}=-1 \ end{align} ight

bài 33 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Bài 33 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Hai người thợ cùng làm một công việc trong (16) giờ thì xong, Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc

bài 37 trang 94 sgk toán 9 tập 1

Bài 37 trang 94 sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác ABC có (AB = 6cm, AC = 4,5cm, BC = 7,5cm), a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A

bài 51 trang 30 sgk toán 9 tập 1

Bài 51 trang 30 sgk toán 9 tập 1

(dfrac{3}{sqrt{3}+1};,,,dfrac{2}{sqrt{3}-1};,,,dfrac{2+sqrt{3}}{2-sqrt{3}};,,,dfrac{b}{3+sqrt{b}};,,,dfrac{p}{2sqrt{p}-1}, ) Phương pháp giải - Xem chi tiết Sử dụng công thức trục căn thức ở mẫu:+ Với các biểu thức (A, B, C) mà (A ge 0) và (A e B^2), ta có: ( dfrac{C}{sqrt A pm B}=dfrac{C(sqrt A mp sqrt B)}{A - B^2}) Lời giải chi tiết + Ta có:(dfrac{3}{sqrt{3}+1}=dfrac{3(sqrt{3}-1)}{(sqrt{3}+1)(sqrt{3}-1)}=dfrac{3sqrt 3 - 3

bài 32 trang 80 sgk toán 9 tập 2

Bài 32 trang 80 sgk toán 9 tập 2

Cho đường tròn tâm (O) đường kính (AB), Một tiếp tuyến của đường tròn tại (P) cắt đường thẳng (AB) tại (T) (điểm (B) nằm giữa (O) và (T))Chứng minh: (widehat {BTP} + 2

bài 4 trang 45 sgk toán 9 tập 1

Bài 4 trang 45 sgk toán 9 tập 1

Luyện tập Bài §1,  Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số, chương II – Hàm số bậc nhất, sách giáo khoa toán 9 tập một

bài 39 trang 57 sgk toán 9 tập 2

Bài 39 trang 57 sgk toán 9 tập 2

Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích,

toán 9 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Toán 9 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

§2, CÀN THỨC BẬC HAI VÀ HANG đang thứcVÃ2 =1 a|A

bài 3 trang 69 sgk toán 9 tập 1

Bài 3 trang 69 sgk toán 9 tập 1

Cách 1: (Delta{ABC}) vuông tại (A), đường cao (AH), áp dụng công thức (b, c=h

bài 33 trang 19 sgk toán 9 tập 1

Bài 33 trang 19 sgk toán 9 tập 1

+ (sqrt {{A^2}} = left| A ight| = left{ egin{array}{l}A,,,,,{ m{khi}},,A ge 0\- A,,{ m{khi}},,A end{array} ight, )Lời giải chi tiết:(sqrt{2}

bài 51 trang 59 sgk toán 9 tập 2

Bài 51 trang 59 sgk toán 9 tập 2

Người ta đổ thêm 200 g, Bài 51 trang 59 sgk Toán 9 tập 2 – Bài 8

bài 31 sgk toán 9 tập 2 trang 79

Bài 31 sgk toán 9 tập 2 trang 79

Cho đường tròn ((O; R)) và dây cung (BC = R), Hai tiếp tuyến của đường tròn ((O)) tại (B, C) cắt nhau tại (A)

đồ thị hàm số y=ax+b

Đồ thị hàm số y=ax+b

Đồ thị hàm số y = ax + b là gì? là một trong những kiến thức quan trọng xuyên suốt chương trình học toán của các em, Do đó, các em cần phải nắm chắc và hiểu rõ bài học ngày hôm nay

bài 4 trang 69 sgk toán 9 tập 1

Bài 4 trang 69 sgk toán 9 tập 1

+) Sử dụng hệ thức liên quan đến đường cao và hình chiếu (h^2=b", c")

bài 28 sgk toán 9 tập 2 trang 53

Bài 28 sgk toán 9 tập 2 trang 53

Bài 28 trang 53 SGK Toán 9Bài 28 trang 53 SGK Toán 9 tập 2 Hệ thức Vi - ét và ứng dụng với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 9, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 43 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Bài 43 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Cho đường tròn (O) và hai dây cung song song AB, CD (A và C nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ BD); AD cắt BC tại I, Chứng minh:(widehat{AOC}=widehat{AIC}) Gợi ý: Biểu diễn số đo góc AIC và góc AOC theo số đo cung ACTa có:(oversetfrown{AC}=oversetfrown{BC})(hai cung bị chắn bởi hai dây song song)(widehat{AIC}) là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn nên:(widehat{AIC}=dfrac{1}{2}left( ext{sđ}oversetfrown{AC}+ ext{sđ}oversetfrown{BD} ight)=dfrac{1}{2}

bài 40 sgk toán 9 tập 2 trang 83

Bài 40 sgk toán 9 tập 2 trang 83

Toán 9 Bài 5 Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn Góc có đỉnh ở bên ngoài đường trònGiải Toán 9 Bài 40 Trang 83 SGK Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 40 trang 83 SGK Toán 9 tập 2Bài 40 (SGK trang 83): Qua điểm S nằm bên ngo

bài 40 sgk toán 9 tập 2 trang 27

Bài 40 sgk toán 9 tập 2 trang 27

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, sách giáo khoa toán 9 tập hai, Nội dung bài giải bài 40 41 42 43 44 45 46 trang 27 sgk toán 9 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 9

bài 53 trang 89 sgk toán 9 tập 2

Bài 53 trang 89 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §7,  Tứ giác nội tiếp

bài 28 trang 53 sgk toán 9 tập 2

Bài 28 trang 53 sgk toán 9 tập 2

Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P (và thỏa mãn điều kiện ({S^2} - 4Pge 0) ) thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình ({x^2} - Sx + P = 0), Sau đó tính (Delta) hoặc (Delta") và sử dụng công thức nghiệm (hoặc công thức nghiệm thu gọn) để tìm ra nghiệm của phương trìnhLời giải chi tiết:Vì ({32^2} - 4

giải bài 32 sgk toán 9 tập 2 trang 23

Giải bài 32 sgk toán 9 tập 2 trang 23

Toán 9 Bài 6 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)Giải Toán 9 bài 32 Trang 23 SGK Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp) với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 32 trang 23 SGK Toán 9 tập 2Bài 32 (SGK trang 23) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) th

toán 9 bài 31 trang 23

Toán 9 bài 31 trang 23

Giải bài tập trang 23, 24 bài 6 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) SGK Toán 9 tập 2, Câu 31: Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3 cm thì

bài 29 sgk toán 9 tập 2 trang 22

Bài 29 sgk toán 9 tập 2 trang 22

Giải bài tập trang 22 bài 5 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình SGK Toán 9 tập 2, Câu 28: Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124

bài 54 trang 30 sgk toán 9 tập 1

Bài 54 trang 30 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 54 trang 30 – SGK Toán 9 tập 1Giải bài 54 sgk toán 9 tập 1 trang 30 với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai tiếp theoBài 54 (SGK trang 30): Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa):Hướng dẫn giảiVới biểu thức A,

bài 47 trang 59 sgk toán 9 tập 2

Bài 47 trang 59 sgk toán 9 tập 2

Bác Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài (30) km, khởi hành cùng một lúc, Vận tốc xe của bác Hiệp lớn hơn vận tốc xe của cô Liên là (3) km/h nên bác Hiệp đã đến tỉnh sớm hơn cô Liên nửa giờ

bài 31 trang 79 sgk toán 9 tập 2

Bài 31 trang 79 sgk toán 9 tập 2

Đề bài Cho đường tròn ((O; R)) và dây cung (BC = R), Hai tiếp tuyến của đường tròn ((O)) tại (B, C) cắt nhau tại (A)

bài 31 trang 22 sgk toán 9 tập 2

Bài 31 trang 22 sgk toán 9 tập 2

Toán 9 Bài 6 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)Giải Toán 9 bài 31 Trang 23 SGK Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp) với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 31 trang 23 SGK Toán 9 tập 2Bài 31 (SGK trang 23) Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết r

bài 47 trang 27 sgk toán 9 tập 1

Bài 47 trang 27 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 47 trang 27 – SGK Toán 9 tập 1Bài 47 trang 27 Toán 9 tập 1 với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 47 (SGK trang 27): Rút gọn:a

« 5 6 7 8 9 »