Bài viết mới

bài 40 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Bài 40 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Đề bài Qua điểm (S) nằm bên ngoài đường tròn ((O)), vẽ tiếp tuyến (SA) và cát tuyến (SBC) của đường tròn, Tia phân giác của (widehat{BAC}) cắt dây (BC) tại (D

bài 32 sgk toán 9 tập 2 trang 23

Bài 32 sgk toán 9 tập 2 trang 23

Đề bài Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì sau (4dfrac{4}{5}) giờ đầy bể, Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và (9) giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau (dfrac{6}{5}) giờ nữa mới đầy bể

bài 36 sgk toán 9 tập 2 trang 24

Bài 36 sgk toán 9 tập 2 trang 24

Điểm số trung bình của một vận động viên bắn súng sau (100) lần bắn là (8,69) điểm, Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, trong đó có hai ô bị mờ không đọc được (đánh dấu *):Điểm số của mỗi lần bắn (10)(9)(8)(7)(6)Số lần bắn (25)(42)*(15)*Em hãy tìm lại các số trong hai ô đó

bài 34 trang 119 sgk toán 9

Bài 34 trang 119 sgk toán 9

Toán 9 bài 7: Vị trí tương đối của hai đường trònGiải Toán 9 bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán hình 9, Bài 34 trang 119 SGK Toán 9 tập 1Bài 34 (trang 119 SGK): Cho hai đường tròn (O; 20cm) và (O’; 15cm) cắt nhau tại A và B

bài 33 sgk toán 9 tập 2 trang 24

Bài 33 sgk toán 9 tập 2 trang 24

Hai người thợ cùng làm một công việc trong (16) giờ thì xong, Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc

bài 28 trang 89 sgk toán 9 tập 1

Bài 28 trang 89 sgk toán 9 tập 1

Luyện tập Bài §4,  Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, chương I – Hệ thức lượng trong tam giác vuông, sách giáo khoa toán 9 tập một

một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Các hệ thức lượng trong tam giác vuông là các công thức quan trọng về các cạnh, đường cao và góc trong tam giác vuông các em cần phải nắm được và áp dụng để giải bài tập, Các hệ thức lượng trong tam giác vuông là gì? Ta cùng tìm hiểu nhé!Ths Toán họcNguyễn Thùy DungBài tiếp theo: Tỉ số lượng giác của góc nhọnMột số hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuôngQuay lại trang Học toán lớp 9 để học bài khác

liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Để có thể làm tốt các bài tập liên quan đến chủ đề liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, chúng ta cần phải nắm được lý thuyết liên quan, Trong bài viết này, Toppy sẽ giúp các em hệ thống lại các kiến thức cơ bản nhất được giới thiệu trong Toán 9 liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

toán 9 bài 50 trang 30

Toán 9 bài 50 trang 30

Giải bài tập trang 30 bài 6 + 7 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai SGK Toán 9 tập 1, Câu 51: Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

bài 33 trang 54 sgk toán 9 tập 2

Bài 33 trang 54 sgk toán 9 tập 2

Chứng tỏ rằng nếu phương trình (a{x^2} + bx + c = 0) có nghiệm là ({x_1}) và ({x_2}) thì tam thức (a{x^2} + bx + c ) phân tích được thành nhân tử như sau:(a{x^2} + { m{ }}bx{ m{ }} + { m{ }}c{ m{ }} = { m{ }}a(x{ m{ }}-{ m{ }}{x_1})(x{ m{ }}-{ m{ }}{x_2})), Áp dụng: Phân tích đa thức thành nhân tử

bài 43 trang 58 sgk toán 9 tập 2

Bài 43 trang 58 sgk toán 9 tập 2

Bài 43 trang 58 SGK Toán 9Bài 43 trang 58 SGK Toán 9 tập 2 Giải bài toán bằng cách lập phương trình với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 9, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 38 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Bài 38 trang 24 sgk toán 9 tập 2

Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì bể sẽ đầy trong (1) giờ (20) phút, Nếu mở vòi thứ nhất trong (10) phút và vòi thứ hai trong (12) phút thì chỉ được (dfrac{2}{15}) bể nước

liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Ta đã học ở bài trước về dây cung và đường kính, Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu mối liên hệ giữa dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây

bài 38 sgk toán 9 tập 2 trang 24

Bài 38 sgk toán 9 tập 2 trang 24

Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì bể sẽ đầy trong (1) giờ (20) phút, Nếu mở vòi thứ nhất trong (10) phút và vòi thứ hai trong (12) phút thì chỉ được (dfrac{2}{15}) bể nước

bài 4 trang 11 sgk toán 9 tập 2

Bài 4 trang 11 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §2,  Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, sách giáo khoa toán 9 tập hai

bài 45 trang 27 sgk toán 9 tập 2

Bài 45 trang 27 sgk toán 9 tập 2

Toán 9 Ôn tập chương 3 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩnGiải Toán 9 bài 45 Trang 27 SGK Ôn tập chương 3 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 45 trang 27 SGK Toán 9 tập 2Bài 45 (SGK trang 27): Hai đội xây dựng làm chung một công việc và dự định hoàn thành t

bài 40 trang 27 sgk toán 9 tập 2

Bài 40 trang 27 sgk toán 9 tập 2

a)( left{ egin{align} & 2x+5y=2 \ & dfrac 2 5 x+y=1 \ end{align} ight, )b)( left{ egin{align} & 0,2x+0,1y=0,3 \ & 3x+y=5 \ end{align} ight

bài 30 sgk toán 9 tập 2 trang 22

Bài 30 sgk toán 9 tập 2 trang 22

Một ô tô đi từ (A) và dự định đến B lúc (12) giờ trưa, Nếu xe chạy với vận tốc (35 km/h) thì sẽ đến (B) chậm (2) giờ so với quy định

bài 4 sgk toán 9 tập 2 trang 36

Bài 4 sgk toán 9 tập 2 trang 36

Toán 9 Bài 2: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)Giải Toán 9 Bài 4 Trang 36 SGK Toán 9 tập 2 với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 4 trang 36 SGK Toán 9 tập 2Bài 4 (SGK trang 36): Cho hai hàm số  và 

bài 31 sgk toán 9 tập 2 trang 23

Bài 31 sgk toán 9 tập 2 trang 23

Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3cm thì diện tích tam giác đó sẽ tăng thêm (36 cm^2)và nếu một cạnh giảm đi 2cm, cạnh kia giảm 4cm thì diện tích của tam giác giảm đi(26 cm^2, ) Gợi ý:Công thức tính diện tích của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là x và y là:(dfrac{xy}{2} (đvdt))Gọi độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là(x, y,, (x, y> 0) (cm))Ta có diện tích của tam giác vuông là(dfrac{xy}{2} (cm^2))Nếu tăng mỗi cạnh lên 3cm thì diện tích

bài 42 sgk toán 9 tập 2 trang 83

Bài 42 sgk toán 9 tập 2 trang 83

Cho tam giác (ABC) nội tiếp đường tròn, (P,, Q,, R) theo thứ tự là các điểm chính giữa các cung bị chắn (BC, , CA, ,AB) bởi các góc (A, ,B,, C)

bài 30 trang 89 sgk toán 9 tập 1

Bài 30 trang 89 sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác (ABC), trong đó (BC=11cm), (widehat{ABC}=38^{circ},widehat{ACB}=30^{circ}, ) Gọi điểm (N) là chân của đường vuông góc kẻ từ (A) đến cạnh (BC)

đồ thị của hàm số y=ax+b(a#0)

Đồ thị của hàm số y=ax+b(a#0)

Giải bài tập sách giáo khoa đồ thị hàm số y=ax+b toán học 9, toán 9 đại số lý thuyết trọng tâm giúp học sinh nắm vững kiến thức chính xác nhấtBÀI 3: ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤTI, LÝ THUYẾT TRỌNG TÂMĐồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng:+ Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b

toán 9 hình học bài 2

Toán 9 hình học bài 2

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về mối liên hệ giữa các cạnh và đường cao trong tam giác vuông, Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem là biết các cạnh của tam giác thì chúng ta có thể biết được các góc trong tam giác là bao nhiêu hay không qua bài họctỉ số lượng giác của góc nhọn 1

bài 48 sgk toán 9 tập 1 trang 29

Bài 48 sgk toán 9 tập 1 trang 29

(sqrt{dfrac{1}{600}};,,sqrt{dfrac{11}{540}};,,sqrt{dfrac{3}{50}};,,sqrt{dfrac{5}{98}}; ,,sqrt{dfrac{(1-sqrt{3})^{2}}{27}}, )  Phương pháp giải - Xem chi tiết + (sqrt{dfrac{a}{b}}=dfrac{sqrt a}{sqrt b}) với (age 0;b>0)

bài 29 trang 59 sgk toán 9 tập 1

Bài 29 trang 59 sgk toán 9 tập 1

a) (a = 2) và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng (1,5), b) (a = 3) và đồ thị của hàm số đi qua điểm (A(2; 2))

bài 4 sgk toán 9 tập 2 trang 11

Bài 4 sgk toán 9 tập 2 trang 11

Giải bài 4 trang 11 SGK Toán 9 tập 2, Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao:Đề bàiKhông cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao:a) (left{egin{matrix} y = 3 - 2x & & \ y = 3x - 1 & & end{matrix} ight

bài 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Bài 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1

+) Sử dụng định lí so sánh hai căn bậc hai số học: Với hai số (a) và (b) không âm ta có:< a3 Leftrightarrow sqrt{4}>sqrt{3} Leftrightarrow 2>sqrt{3}), Vậy (2>sqrt{3})

toán 9 bài 45 trang 27

Toán 9 bài 45 trang 27

(Asqrt{B}=-sqrt{A^2, B}), nếu (A 12 Leftrightarrow sqrt{27} > sqrt{12}) (Leftrightarrow 3sqrt{3} >sqrt{12})

« 5 6 7 8 9 »